617-2018 – Obecná a anorganická chemie (OACH)

Garantující katedraKatedra chemie
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Langová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
617-2018/01 2015/2016 6
617-2018/02 2019/2020 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Osvojení základních pojmů z oblasti struktury atomů a chemických vazeb. - Znalost souvislosti mezi vlastnostmi prvků a periodicitou výstavby elektronového obalu. - Poznání zákonitostí průběhu chemických reakcí. - Sestavení a vyčíslení chemických rovnic, provedení stechiometrických výpočtů. - Seznámení s vlastnostmi a aplikací nejdůležitějších prvků a jejich sloučenin. - Základní operace v laboratoři, příprava anorganických sloučenin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Povinná literatura:

LEŠKO, Juraj, Jan TRŽIL a Jaroslav Ullrych. Obecná chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 1999. ISBN 80-7078-527-6. TRŽIL, Jan, Jaroslav ULLRYCH a Václav SLOVÁK. Příklady z chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 1995. ISBN 80-7078-252-8. LEŠKO, Juraj, Jan TRŽIL a Roman ŠTARHA. Anorganická chemie. Ostrava: VŠB TUO, Katedra chemie, 2000. ISBN 80-7078-692-2. http://rccv.vsb.cz/itutor

Doporučená literatura:

GREENWOOD, Norman. N. a Alan EARNSHAW. Chemie prvků. Praha: Informatorium, 1993. ISBN 80-85427-38-9.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.