617-2026 – Analytická chemie I. (ACHI)

Garantující katedraKatedra chemie
Garant předmětudoc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
617-2026/01 2019/2020 7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: - podat přehled metod klasické analytické chemie, - popsat principy jednotlivých analytických metod, - popsat postupy přípravy vzorků před vlastní analýzou, - používat základní postupy analytických výpočtů, - prakticky provádět analytická stanovení v laboratoři, - zhodnotit praktické možnosti využití jednotlivých metod (výhody, nevýhody).

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Posluchač se seznámí s teorií chemických rovnováh, principy odběru vzorků, získá potřebné teoretické vědomosti pro titrační a vážková analytická stanovení a naučí se výsledky těchto analýz zpracovávat. V laboratorních cvičeních pak bude při provádění konkrétních chemických analýz tyto dovednosti samostatně aplikovat.

Povinná literatura:

BENÁTSKÁ, Ludmila. Výpočty v analytické chemii. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-676-0. KLIKA, Zdeněk a Petr PRAUS. Analytická chemie I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0164-7.

Doporučená literatura:

VOHLÍDAL, Jiří, Alois JULÁK a Karel ŠTULÍK. Chemické a analytické tabulky. Praha: GRADA Publishing, 1999. ISBN: 978-80-7169-855-5 Studijní opora: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/617/617-Bartonova-Vypocty-rovnovaznych-stavu.pdf

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.