618-3005 – Sekundární metalurgie (SekMet)

Garantující katedraKatedra metalurgie a slévárenství
Garant předmětuprof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
618-3005/01 2014/2015 2021/2022 6
618-3005/02 2014/2015 2020/2021 6
618-3005/03 2019/2020 7
618-3005/04 2019/2020 7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předat studentům schopnost definovat procesy probíhající při rafinaci tekuté oceli, dále schopnost umět vysvětlit podstatu rafinace oceli v pánvi a formulovat možnosti použití jednotlivých variant sekundární metalurgie. Získané znalosti: - student bude umět definovat procesy probíhající při rafinaci tekuté oceli - student bude umět vysvětlit teoretickou podstatu procesů rafinace oceli v pánvi - student bude umět formulovat možnosti použití jednotlivých variant sekundární metalurgie Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti metalurgických postupů rafinace oceli v pánvi - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům úprav technologie a metalurgie rafinace oceli

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje ucelené teoretické a technologické poznatky o pochodech sekundární metalurgie při zpracování tekuté oceli. Pozornost je věnována technologickým způsobům míchání oceli a její rafinace syntetickou struskou, zpracování oceli ve vakuu včetně oxidačního vakuování, injektování látek do oceli, ohřevu oceli v pánvových pecích a rafinačním pochodům.

Povinná literatura:

[1]ADOLF, Z.: Sekundární metalurgie. Studijní opora k předmětu.VŠB-TU Ostrava, 2013. [2]ADOLF, Z.: Mimopecní rafinace oceli, VŠB-TU Ostrava, 1991, 133 s. [3]GHOSH, A.: Secondary Steelmaking - Principles and Applications. New York, 2001, 322 p. [4]STOLTE, G.: Secondary Metallurgy - Fundamentals Processes Applications. Düsseldorf, 2002, 216 p.

Doporučená literatura:

[1] Kepka, M.: Rafinace oceli, SNTL, Praha, 1989, 210 s. [2] Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.