619-0403 – Základy fyzikální chemie hoření a výbuchu (ZFCHH)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant předmětuprof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
619-0403/01 2005/2006 5
619-0403/02 2005/2006 2008/2009 5
619-0403/03 2009/2010 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- formulovat stavové veličiny, termodynamické zákony a kritéria chemických a fázových rovnováhy - používat základní pojmy a vztahy chemické kinetiky - aplikovat získané teoretické poznatky na procesy hoření, výbuchu a hašení

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Vybrané aplikace chemické termodynamiky a kinetiky na fyzikální a chemické procesy hoření, výbuchu a hašení.

Povinná literatura:

Kalousek,J.:Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení. Edice SPBI Spektrum, Ostrava, 2000 (II. vydání) Kalousek.J. – Dobrovský, Ľ. : Základy fyzikální chemie. Ostrava, VŠB 1985. 155 s. Atkins,P.W., Physical Chemistry. Fourth Edition, Oxford: Oxford University Press, 1993. 995 p. Warnatz,J., Maas,U., Dibble,R.W., Combustion. Physical and Chemical Fundamentals, Modelling and Simulation, Experiments, Pollutant Formation. Springer-Verlag Berlin Heidelberg New Uork. 1996. 265 p. Warren Strahle C., An Introduction to Combustion. Gordon and Breach Science Publishers. Combustion Science and Technology Book Series.Volume 1. 1993. 166p.

Doporučená literatura:

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.