619-3013 – Laboratoř procesního inženýrství I (LPI 1)

Garantující katedraKatedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant předmětudoc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
619-3013/01 2016/2017 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- aplikovat teoretické znalosti získané ve výuce procesního inženýrství při práci s aparáty poloprovozního měřítka - experimentálně ověřit základní principy procesů sdílení tepla, hmoty a hybnosti - seznámit studenty s praktickými zkušenostmi a experimenty v poloprovozním měřítku

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Laboratoř procesního inženýrství doplňuje a rozšiřuje výuku procesního inženýrství a umožňuje aplikovat teoretické znalosti získané v rámci přednášek a výpočtových seminářů při práci s aparáty poloprovozního měřítka (výplňový absorbér, patrová rektifikační kolona, sedimentační kolona, konvekční sušárna, deskový výměník tepla, kalolis a palivové články). V sedmi laboratorních úlohách jsou sledovány jednoduché procesy přenosu tepla, hmoty i hybnosti, což studentům umožňuje získat praktické zkušenosti s experimentálním popisem takových dějů.

Povinná literatura:

Návody do laboratoře z procesního inženýrství, VŠB-TUO, 2010. Dostupné na: http://katedry.fmmi.vsb.cz/619/login.php, uživatelské jméno a heslo: LPI4

Doporučená literatura:

MÍKA V., NEUŽIL L., VLČEK J. a kol., Příklady a úlohy z chemického inženýrství I. a II. díl, VŠCHT Praha 1997. WICHTERLE K. VEČEŘ M., Základy procesního inženýrství. VŠB-TU Ostrava, 2012. ŠNITA, D., Chemické inženýrství I. VŠCHT Praha, 2005. HOLEČEK O. a kol., Chemicko-inženýrské tabulky,VŠCHT Praha 2001.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.