632-0402 – Teorie a technologie slévárenství (TTS)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobily
Garant předmětudoc. Ing. Vlasta Bednářová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
632-0402/01 2004/2005 2013/2014 5
632-0402/02 2011/2012 2013/2014 7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-student bude umět analyzovat a srovnávat základní postupy výroby forem a jader. -student bude umět popsat základní pochody při tvorbě odlitku od odlití po vychladnutí kovu. -student bude umět umět objasnit vznik nejvýznamnějších vad odlitků. -student bude umět umět popsat materiálové a slévárenské vlastnosti slitin na odlitky.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Odlitek- produkt výrobního procesu ve slévárně. Vznik odlitku - strojnické a technologické požadavky. Postup jednotlivých operací při výrobě odlitku. Slévárenský postupový výkres a výrobní postup odlitku. Modelové zařízení a základní poznatky o jeho výrobě.Stručný přehled jednotlivých generací formovacích směsí. Přehled slévárenských materiálů na odlitky.

Povinná literatura:

Jelínek,P. : Slévárenství, skriptum ES VŠB-TU Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

Roučka,J. : Technická příprava výroby ve slévárnách, skriptum VUT Brno,Rektorát VUT v Brně Elbel,T. a kol. : Vady odlitků ze slitin železa. Matecs, Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.