632-0801 – Teorie slévárenských pochodů I. (TSPI)

Garantující katedraKatedra materiálů a technologií pro automobily
Garant předmětuprof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
632-0801/01 2003/2004 2013/2014 6
632-0801/02 2003/2004 2013/2014 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět definovat vlivy působící na slévárenské pochody. Student bude umět popsat základní pochody při tvorbě odlitku od odlití po vychladnutí kovu. Student bude znát postup výpočtu vtokové soustavy. Student bude znát postup výpočtu nálitků. Student bude umět vysvětlit pojem usměrněného tuhnutí.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Struktura a fyzikální vlastnosti tavenin. Zákonitosti proudění kovů, tlakové poměry ve vtokových soustavách. Výpočet vtokových soustav.Zabíhavost kovů a slitin a jejich souvislost s konstrukcí odlitků. Tepelné a fyzikální pochody v odlitku a ve formě. Interakce mezi odlitkem a formou. Krystalizace a tuhnutí odlitků, termodynamické podmínky krystalizace. Plyny ve slévárenské formě. Reoxidace kovů. Kondenzační zona vody ve formě.

Povinná literatura:

HAVLÍČEK, F. : Teorie slévárenství. Skripta ES VŠB, 1992 JELÍNEK,P. : Slévárenství. Učební texty VŠB-TU Ostrava, 5-vydání , Ostrava, 2007.

Doporučená literatura:

RUSÍN, K.: Teorie slévárenských procesů I, ES VUT Brno, VETIŠKA, A. a kol.: Teoretické základy slévárenské technologie SNTL, PRaha, 1972 PŘIBYL,J. : Řízené tuhnutí ocelových odlitků. SNTL, Praha, 1986. ELBEL, T. et al.: Vady odlitků ze slitin železa. MATECS Brno, 1992

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
619-0401 TTP Teorie technologických procesů Doporučená
632-0402 TTS Teorie a technologie slévárenství Doporučená
635-0051 STP Sdílení tepla a proudění Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.