634-0051 – Diplomové praktikum (DP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant předmětuprof. Ing. Ivo Janík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
634-0051/01 1999/2000 2007/2008 3
634-0051/02 1999/2000 2007/2008 4
634-0051/03 1999/2000 2009/2010 6
634-0051/04 2003/2004 2007/2008 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá praktické zkušenosti a dovednosti ve zvoleném oboru, bude schopen tvůrčím způsobem aplikovat poznatky získané studiem v praxi

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Individuální konzultace vedoucího a diplomanta se zaměřením odpovídajícím tématu diplomové práce.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.