634-0404 – Ekonomika podniku (EP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant předmětudoc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
634-0404/01 1999/2000 2015/2016 5
634-0404/02 2005/2006 2015/2016 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Student bude umět pojmenovat základní vztahy v podnikovém ekonomickém řízení • Student bude umět charakterizovat majetkovou a kapitálovou strukturu podnikatelských subjektů • Student bude umět analyzovat nákladové a výnosové položky podniku • Student si osvojí znalost o základních organizačně právních formách podnikání • Student se bude schopen orientovat v základních metodách finanční analýzy • Student získá ucelený přehled o vývoji podniku v prostoru a čase • Student bude umět formulovat a charakterizovat základní činnosti související s plánováním v podniku

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je základním pro následující ekonomické disciplíny v oboru. Je zaměřen na pochopení pojmů a vztahů v podnikovém ekonomickém řízení. Výklad se orientuje na nakládání s jednotlivými formami majetku, na zdroje jeho krytí, na investiční rozhodování a organizačně právní formy podnikání.

Povinná literatura:

[1] Vozňáková I.,Janovská K.,Mynář M., Sikorová A.:Ekonomika podniku, VŠB - TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1760-6 [2] Synek, M.: Podniková ekonomika, C.H. Beck Praha, 2006 [3] Zákon o živnostenském podnikání (zákon č. 455/1991 Sb.) [4] Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.)

Doporučená literatura:

[1] Bařinová, D., Vozňáková, I. Vyhodnocení a využití účetních výkazů pro manažery společníky a akcionáře. Praha : nakladatelství Grada Publishing, s.r.o., 2005. ISBN 80-247-1115-X. [2] Pavlíková, A. Finanční řízení v praxi. Praha, 3x3, 1998.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
714-0665 M I Matematika I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.