634-0408 – Finanční účetnictví I. (FÚI. )

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
634-0408/01 2005/2006 2015/2016 6
634-0408/02 2010/2011 2015/2016 7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit posluchače základy podvojného účetnictví pro podnikatele, tj. pochopit bilanční princip, strukturu rozvahy, výkazu zisku a ztráty, všeobecně uznávané účetní zásady a základní hospodářské operace, tj. základy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech, výsledku hospodaření a operace při uzavírání a otevírání účetních knih.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základy podvojného účetnictví pro podnikatele, tj. má naučit posluchače chápat bilanční princip, strukturu rozvahy, výkazu zisku a ztráty, všeobecně uznávané účetní zásady a základní hospodářské operace, tj. základy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech, výsledku hospodaření a operace při uzavírání a otevírání účetních knih.

Povinná literatura:

[1] Buchtová, J.: Programová učebnice Podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů, MIRAGO Ostrava, 2004, 10. vydání [2] Buchtová, J.: Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele, MIRAGO Ostrava, 2008, 5. vydání [3] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví [4] Vyhláška MF ČR č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podnikatele [5] České účetní standardy pro podnikatele v platném znění.

Doporučená literatura:

[1] Ryneš, Petr: Podvojné účetnictví a účetní závěrka, Anag, Olomouc, 2011.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
634-0404 EP Ekonomika podniku Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.