634-0408 – Financial Accounting I. (FÚI. )

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in Industry
Subject guarantorprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Subject version
Version codeYear of introductionYear of cancellationCredits
634-0408/01 2005/2006 2015/2016 6
634-0408/02 2010/2011 2015/2016 7

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The objective of Financial Accounting I is to teach the students the basics of double-entry bookkeeping, i.e. to understand the balancing principle, the structure of balance-sheet and profit and loss account, the basic entries accounting and generally accepted accounting principles.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The Financial Accounting I is teaching the students the basics of double-entry bookkeeping, i.e. to understand the balancing principle, the structure of balance-sheet and profit and loss account, the basic entries accounting and generally accepted accounting principles.

Compulsory literature:

1] Baker, R.E. – Lembke, V.C. – King, T.S. – Jeffrey, C.: Advanced Financial Accounting, McGraw-Hill/Irwin, 2007 [2] Buchtová, J.: Programová učebnice Podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů, MIRAGO Ostrava, 2004, 10. vydání [3] Buchtová, J.: Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele, MIRAGO Ostrava, 2008, 5. vydání [4] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví [5] Vyhláška MF ČR č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podnikatele [6] České účetní standardy pro podnikatele v platném znění. [

Recommended literature:

[1] Larson, K.D. – Miller, P.B.W.: Financial Accounting, Irwin 1995 [2] Roberts, C. – Weetman, P. – Gordon, P.: International Financial Accounting: A Comparative Approach, Pearson Education, 2002 [3] International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS)

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
634-0404 EP Economics of an Enterprise Compulsory

Co-requisities

Subject has no co-requisities.