634-0801 – Finanční účetnictví II. (FÚII.)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
634-0801/01 2004/2005 2015/2016 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit posluchače podvojné účetnictví pro podnikatele, tj. účtovat o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, dlouhodobém finančním majetku, krátkodobém finančním majetku,zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Předmět navazuje na Finanční účetnictví I, podrobně jsou rozebírána specifika ve výše uvedených okruzích, přístupy k oceňování majetku a závazků, opravné položky, odložená daň, a to nejen z hlediska finančního účetnictví, ale i z hlediska daňového práva. Dále jsou vysvětlovány principy sestavení konsolidované účetní závěrky. Posluchači získají i základní informace o mezinárodních účetních standardech (IAS, IRFS), direktivách EU a US GAAP.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá podvojným účetnictvím pro podnikatele, tj. účtováním o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, dlouhodobém finančním majetku, krátkodobém finančním majetku,zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Předmět navazuje na Finanční účetnictví I, podrobně jsou rozebírána specifika ve výše uvedených okruzích, přístupy k oceňování majetku a závazků, opravné položky, odložená daň, a to nejen z hlediska finančního účetnictví, ale i z hlediska daňového práva. Dále jsou vysvětlovány principy sestavení konsolidované účetní závěrky. Posluchači získají i základní informace o mezinárodních účetních standardech (IAS, IRFS), direktivách EU a US GAAP.

Povinná literatura:

[1] Buchtová, J.: Programová učebnice podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů, 10. vydání, MIRAGO Ostrava, 2004 [2] Buchtová, J.: Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele, 5. vydání, MIRAGO Ostrava, 2008 [3] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví [4] Vyhláška MF ČR č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podnikatele

Doporučená literatura:

[1] Mezinárodní účetní standardy (IAS/IFRS) [2] Kovanicová, D.: Nová abeceda účetních znalostí pro každého, POLYGON Praha, 1999 [3] Kovanicová, P.: Podvojné účetnictví pro podnikatele, ANAG Olomouc, 2002

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.