634-0801 – Financial Accounting II (FÚII.)

Gurantor departmentDepartment of Economics and Management in Industry
Subject guarantorprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Subject version
Version codeYear of introductionYear of cancellationCredits
634-0801/01 2004/2005 2015/2016 6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The objective of Financial Accounting II is to teach the students the system of double-entry bookkeeping, i.e. to charge about tangible and intangible fixed assets, inventories, debtors and creditors, capital stock, expenses, revenues and income

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The Financial Accounting II is teaching the students the system of double-entry bookkeeping, i.e. to charge about tangible and intangible fixed assets, inventories, debtors and creditors, capital stock, expenses, revenues and income.

Compulsory literature:

[1] Roberts, C. – Weetman, P. – Gordon, P.: International Financial Accounting: A Comparative Approach, Pearson Education, 2002 [2] Buchtová, J.: Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele, 5. vydání, MIRAGO Ostrava, 2008 [3] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví [4] Vyhláška MF ČR č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podniktele

Recommended literature:

[1] Larson, K.D. – Miller, P.B.W.: Financial Accounting, Irwin 1995 [2] International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) [3] Kovanicová, D.: Nová abeceda účetních znalostí pro každého, POLYGON Praha, 1999 [4] Kovanicová, P.: Podvojné účetnictví pro podnikatele, ANAG Olomouc, 2002

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.