634-0804 – Podnikový controlling (PC)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant předmětuIng. Josef Kutáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
634-0804/01 1999/2000 2015/2016 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět definovat pojmy: funkce, cíle a úlohy controllingu, strategický a operativní controlling, nákladový controlling, finanční controlling, výrobní controlling, manažerské účetnictví, kalkulační náklady, podnikové plány, bod zvratu, Activity Based Costing, rozpočet, plánové, výsledné a cenové kalkulace, ABC kalkulace, Target-costing, přepočtený plán variabilních nákladů, vliv objemu výroby, vliv sklady, vliv ceny, vliv měrné spotřeby apod. Dovednosti studenta: - komplexní znalost controllingových pojmů definovaných na konkrétních příkladech z praxe, - definování a sestavování jednotlivých podnikových plánů, rozpočtů a kalkulací, - analýza odchylek mezi plánem a skutečností s využitím přepočteného plánu variabilních nákladů, - definování bodu zvratu reálných ekonomicko-výrobních situací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je na základě znalostí získaných v předchozích předmětech prezentovat komplexní přístup k řešení úkolů podnikového controllingu. Obsahem je na koncepci ekonomického řízení založené sestavování dílčích podnikových plánů, sestavování rozpočtů, výpočty kalkulací a vyhodnocování dosažené skutečnosti pomocí vlivu objemu výroby, skladby, ceny a měrných spotřeb na zisk.

Povinná literatura:

[1] Escenbach, R.: Controlling, ASPI, Praha, 2004, ISBN 80-7357-035-1. st r814 [2] Král, B.: Manažerské účetnictví, MANAGEMENT PRESS, Praha, 2003, ISBN 80- 7261-062-7. str. 547

Doporučená literatura:

[1] Petřík T.: Ekonomické a finanční řízení firmy, GRADA, Praha, 2007, ISBN 80-247-1046-3. str.371 [2] Herman, P. – Lazar, J.: Nákladový controlling – EF VŠB-TU Ostrava, 1999, str. 258 [3] Freiberg, F.: Finanční controlling, Management Press Praha, 1996

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
634-0801 FÚII. Finanční účetnictví II. Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.