634-0805 – Exaktní metody rozhodování II. (EMRII.)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant předmětuprof. Ing. Emilie Krausová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
634-0805/01 2004/2005 2015/2016 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student aplikuje ziskane znalosti z exaktnich metod I. a rozsiri si je dale o nejruznejsi formy postoptimalizacni analyzy. Student pochopi volbu jednotlivych kriterii rozhodovani a kvalitu informacniho vstupu na rozhodovani v podminkach nejistoty a rizika. Student bude schopen najit optimalni strategie rozhodovani s vyuzitim principu dymanickeho programovani. Student bude umet resit ulohy manazerskeho rozhodovani s vyuzitim teorie her.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu Exaktní metody rozhodování I. a rozšiřuje poznání o další metody manažerského rozhodování. Klade důraz především na poznávací funkci matematického modelování- na nejrůznější formy postoptimalizační analýzy, analýzy senzibility a parametrizace optimalizačních úloh. Zaměřuje se na volbu kritérií rozhodování a kvalitu informačního vstupu, na rozhodování v podmínkách nejistoty a rizika. V¨ýraznou pozornost věnuje problematice hledání optimální strategie rozhodování s využitím principů dynamického programování a teorie her.

Povinná literatura:

[1] Fotr, J. a kol.:Manažerské rozhodování, Ekopress Praha, 2006, 404 s., ISBN 80-86929-15-9 [2]Gros, I.:Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada Publishing, Praha 2003, ISBN 80-247-0421-8 [3] Sakál, P. – Jerz, V.: Operační analýza v praxi manažera, SP SYNERGIA Tripsoft Trnava, 2003, 335 s., ISBN 80-968734-3-1 [4] Sakál, P. – Jerz, V.: Operační analýza v praxi manažera II., SP SYNERGIA Tripsoft Trnava, 2006, 335 STR., ISBN 80-969390-5-X [5] Jablonský, J.: Operační výzkum. Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování, Professional Publishing Praha, 2002, 323 s., ISBN 80-86419-23-1

Doporučená literatura:

[1] Plevný M., Žižka M..: Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování, Zapadočeská univerzita, Plzeň, 2005, 295 s., ISBN 80-7043-435-X.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.