634-2008 – Finanční účetnictví I (FU I)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
634-2008/01 2014/2015 6
634-2008/02 2014/2015 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - Student bude znát základy podvojného účetnictví pro podnikatelské subjekty průmyslového charakteru, tj. bude chápat bilanční princip, strukturu rozvahy, výkazu zisku a ztráty, všeobecně uznávané účetní zásady a základní hospodářské operace, dále bude znát základy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech, výsledku hospodaření a operace při uzavírání a otevírání účetních knih. Získané dovednosti: - Student bude umět využít základy podvojného účetnictví pro zaúčtování jednoduchých účetních případů u podnikatelských subjektů a „číst“ základní účetní výkazy, tj. rozvahu a výkaz zisku a ztráty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá základy podvojného účetnictví pro podnikatelské subjekty průmyslového charakteru, tj. má naučit posluchače chápat bilanční princip, strukturu rozvahy, výkazu zisku a ztráty, všeobecně uznávané účetní zásady a základní hospodářské operace, tj. základy účtování o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech, výsledku hospodaření a operace při uzavírání a otevírání účetních knih.

Povinná literatura:

[1] BUCHTOVÁ, J.: Programová učebnice Podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů, MIRAGO Ostrava, 2004, 10. vydání. BUCHTOVÁ, J. Finanční účetnictví aktualizace. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015. BUCHTOVÁ, J. Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2018. [2] BUCHTOVÁ, J.: Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele, MIRAGO Ostrava, 2008, 5. vydání.

Doporučená literatura:

[1] RYNEŠ, P.: Podvojné účetnictví a účetní závěrka, Anag, Olomouc, 2011.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
634-2004 EP Ekonomika podniku Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.