634-2012 – Manažerské účetnictví (MU)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
634-2012/01 2014/2015 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - Student bude znát základy manažerského účetnictví, tj. bude chápat systémy vnitropodnikového účetnictví a jejich vazby na účetnictví oficiální, dále bude znát základní principy kalkulačního systému podniku a způsob využití informací účetnictví pro hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu a výpočty cash flow. Získané dovednosti: - Student bude umět využít svých znalostí pro měření přínosu vnitropodnikových útvarů k podnikovým výsledkům a jejich zainteresování za účelem efektivního chování, dále bude umět sestavit nákladové kalkulace vybraných výrobků a bude umět využít své znalosti při hodnocení finančního zdraví podnikatelského subjektu a výpočtech cash flow.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Využití informací poskytovaných účetnictvím podniku, a to jak oficiálním (finančním), tak vnitropodnikovým, pro řízení podniku, přístupy k měření přínosu vnitropodnikových útvarů k podnikovým výsledkům a jejich zainteresování za účelem efektivního chování. Vysvětlovány jsou tudíž jak problémy vnitropodnikového účetnictví, tvorby kalkulačního systému podniku a vnitropodnikové hmotné zainteresovanosti, tak klasického manažerského účetnictví, včetně přístupu k finančním analýzám z hlediska metodických problémů účetnictví

Povinná literatura:

[1] KRÁL, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, 2010. [2] BUCHTOVÁ, J.: Jak porozumět účetním výkazům aneb co v nich (ne)najdete, MIRAGO, Ostrava, 2003.

Doporučená literatura:

[1] KRÁL, B. a kol.: Vnitropodnikové účetnictví, Trizonia Praha, 1994 [2] SHROLL, R. , JANOUT, J., KRÁL, B. , KRÁLÍČEK, V.: Manažerské účetnictví v podmínkách tržního hospodářství, Trizonia Praha, 1993 [3] KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P.: Poklady skryté v účetnictví, 1.- 3. díl, POLYGON Praha, 2001 [4] KOVANICOVÁ, D.: Nová abeceda účetních znalostí pro každého, POLYGON Praha, 2001

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
634-2008 FU I Finanční účetnictví I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.