634-3002 – Finanční účetnictví II (FU II)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant předmětuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
634-3002/01 2014/2015 2020/2021 7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude znát podvojné účetnictví pro podnikatele, dále bude mít i základní informace o mezinárodních účetních standardech (IAS/IRFS), direktivách EU a US GAAP. Získané dovednosti: - posluchač bude umět účtovat o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, dlouhodobém finančním majetku, krátkodobém finančním majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Dále bude umět využít informace z podvojného účetnictví pro podnikatele v rozhodovacích procesech podnikatelských subjektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá podvojným účetnictvím pro podnikatelské subjekty průmyslového charakteru, tj. účtováním o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku, dlouhodobém finančním majetku, krátkodobém finančním majetku, zásobách, zúčtovacích vztazích, na kapitálových účtech, o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření. Předmět navazuje na Finanční účetnictví I, podrobně jsou rozebírána specifika ve výše uvedených okruzích, přístupy k oceňování majetku a závazků, opravné položky, odložená daň, a to nejen z hlediska finančního účetnictví, ale i z hlediska daňového práva. Dále jsou vysvětlovány principy sestavení konsolidované účetní závěrky. Posluchači získají i základní informace o mezinárodních účetních standardech (IAS/IRFS), direktivách EU a US GAAP.

Povinná literatura:

[1] BUCHTOVÁ, J. Programová učebnice Podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů. Ostrava: MIRAGO Ostrava, 2004, 10. vydání, ISBN 80-86617-18-1. [2]BUCHTOVÁ, J. Finanční účetnictví aktualizace, studijní opora. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015. [3] BUCHTOVÁ, J. Příklady z finančního účetnictví průmyslového podniku, studijní opora. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2018. [4] BUCHTOVÁ, J. Sbírka řešených příkladů z podvojného účetnictví pro podnikatele. Ostrava: MIRAGO Ostrava, 2008, 5. vydání, ISBN 80-86617-38-6. [5] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. [6] Vyhláška MF ČR č. 500/2002 Sb., k podvojnému účetnictví pro podnikatele v platném znění. [7] České účetní standardy pro podnikatele v platném znění.

Doporučená literatura:

[1] Mezinárodní účetní standardy (IAS/IFRS) [2] Kovanicová, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého, POLYGON Praha, 2009 [3] Kovanicová, D.: Finanční účetnictví: světový koncept: IFRS/IAS, POLYGON Praha, 2005 [4] Ryneš, P.: Podvojné účetnictví a účetní závěrka, ANAG Olomouc, 2011

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.