634-3003 – Strategický management (SM)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
634-3003/01 2014/2015 2021/2022 6
634-3003/02 2014/2015 2020/2021 6
634-3003/03 2019/2020 2023/2024 5
634-3003/04 2019/2020 2023/2024 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět charakterizovat základní firemní strategie a principy strategického řízení průmyslového podniku - student bude umět formulovat základní nástroje strategické analýzy firmy na B2B trhu Získané dovednosti: - student bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti použití konkrétní analýzy průmyslového podniku - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům na zlepšení strategické pozice průmyslové firmy

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení podstaty strategického myšlení, strategického chování podnikatelských subjektů, osvojení vybraných metod a přístupů strategické analýzy průmyslových podniků. Seznamuje se strategiemi na jednotlivých úrovních řízení průmyslového podniku a vytváří základy pro jejich úspěšnou formulaci a implementaci.

Povinná literatura:

LHOTSKÝ, J. Strategický management: jak zajistit budoucí úspěch podniku. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-3295-1. Studijní opora Strategický management: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/634/Strategicky%20management.pdf ZUZÁK, R. Strategické řízení podniku. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-4008-9. LYNCH, R. Strategic Management. Harlow: Pearson, 2015. ISBN 9781292064666.

Doporučená literatura:

GILAD, B. Strategické válečné hry v podnikání, jak firmy mohou zásadně zlepšit své strategie a překonat konkurenci. 1. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-216-1.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.