634-3004 – Finanční systémy (FS)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant předmětuIng. Martin Mynář, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
634-3004/01 2014/2015 6
634-3004/02 2014/2015 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Získané znalosti: - student bude umět popsat hlavní principy, úlohu a rozdělení finančního trhu, - student bude umět formulovat principy a fungování burzy, - student bude umět charakterizovat základní funkce daňového systému v ČR. Získané dovednosti: - student bude umět vymezit a charakterizovat základní rozdíly ve finančních derivátech, - student bude umět popsat základní atributy veřejných financí a komerčního pojištění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení funkce a úlohy daňového systému v ČR, dále pak na finanční trh, burzovní a mimoburzovní obchodování s cennými papíry a finančními deriváty. Posluchači rovněž dostávají základní informace o problematice veřejných financí, sociálního, zdravotního a komerčního pojištění.

Povinná literatura:

[1] Mynář, M. Finanční systémy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 93 s. 2010. [2] Marková, H. Daňové zákony 2010. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. [3] Jílek, J. Akciové trhy a investování. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2010. [4] MYNÁŘ, M. Financial Systems, Investment in Education Development, Studijní opora v rámci projektu „Rozvoj jazykových kompetencí pracovníků VŠB-TU Ostrava: InterDV“, Klíčová aktivita KA 03, 2014.5]

Doporučená literatura:

[1] Vančurová A., Láchová L. Daňový systém ČR aneb učebnice daňového práva. Praha: nakladatelství 1. VOX a.s., 2010. [2] Jílek, J. Finanční trhy a investování. Praha: GRADA Publishing, a.s, 2010. [3] Stibor, M., Vašut, P., Vozňáková, I. Financial Systems. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. [4] Mynář, M. Financial Systems. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.