634-3007 – Integrace podnikových procesů (IPP)

Garantující katedraKatedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Garant předmětuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
634-3007/01 2014/2015 2020/2021 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět charakterizovat jednotlivé podnikové procesy, podnikové funkce a souvislosti mezi nimi, formulovat základní požadavky na informační systémy s ohledem na řídicí úroveň podniku, její specifické potřeby z hlediska zpracování dat a informací, využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti informačních systémů pro potřeby jednotlivých podnikových procesů, aplikovat své teoretické poznatky při navrhování řešení integrace podnikových informací z pohledu podpory rozhodování pomocí včasné a komplexní informace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Průmyslový podnik v globálním konkurenčním prostředí, průmyslový podnik z pohledu výroby, hlavní podnikové procesy, inovační proces, byznys proces, výrobní proces, řídicí a správní proces, personalistika, informační technologie, správa majetku, informační systémy a technologie, specializované informační systémy a informační systémy používané většinou procesů, procesy nasazování informačních systémů v podniku.

Povinná literatura:

[1] ADAM, R. Podnikové procesy a jejich integrace. Studijní opora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. [2] BASL, J. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. Praha: Grada, 2008.

Doporučená literatura:

[1] POSPÍŠILOVÁ, M, MEJZLÍK, L., VELECHOVSKÁ, L. Počítačem integrované řízení podniku. Praha: Polygon, 2008. [2] SODOMKA, P, KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi, Brno: Computer Press, 2010.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.