635-0051 – Sdílení tepla a proudění (STP)

Garantující katedraKatedra tepelné techniky
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
635-0051/01 1965/1966 2007/2008 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

*

Vyučovací metody

Anotace

Teorie podobnosti, kriteriální rovnice, dimensionální analýza. Statika a dynamika tekutin, základní rovnice. Proudění skutečné tekutiny, hydraulické ztráty. Výtok plynu otvory, Lavalova dýza. Přirozený a nucený odvod spalin. Sdílení tepla vedením: analytické a numerické řešení stacionárních a nestacionárních úloh. Sdílení tepla konvekcí: přirozená a nucená konvekce, sdílení tepla mezi tekutinou a tuhým tělesem. Sdílení tepla zářením: základní zákony, radiační vlastnosti těles, výměna zářivé energie mezi tuhými tělesy, záření plynů a jejich směsí.

Povinná literatura:

1. PŘÍHODA, M., RÉDR, M. Sdílení tepla a proudění. Ostrava : VŠB TU, 1998. 180 s. 2. RÉDR, M., PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. 1. vyd. Vysokoškolská učebnice. Praha : SNTL, 1991. 680 s.

Doporučená literatura:

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.