635-0401 – Sdílení tepla a proudění (STP)

Garantující katedraKatedra tepelné techniky
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
635-0401/01 2004/2005 2020/2021 8
635-0401/02 2008/2009 2011/2012 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- ukázat charakteristické vlastnosti kritérií podobnosti - řešit tlakové ztráty při proudění tekutin - charakterizovat základní zákony v mechanice tekutin - řešit jednoduché příklady z oblasti transportu tepla kondukcí, konvekcí a radiací

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Teorie podobnosti, kriteriální rovnice. Statika a dynamika tekutin, základní rovnice. Proudění skutečné tekutiny, hydraulické ztráty. Výtok plynu otvory, Lavalova dýza. Přirozený a nucený odvod spalin. Sdílení tepla vedením: analytické a numerické řešení stacionárních a nestacionárních úloh. Sdílení tepla konvekcí: přirozená a nucená konvekce, sdílení tepla mezi tekutinou a tuhým tělesem. Sdílení tepla zářením: základní zákony, radiační vlastnosti těles, výměna zářivé energie mezi tuhými tělesy, záření plynů a jejich směsí.

Povinná literatura:

PŘÍHODA, M., RÉDR, M. Sdílení tepla a proudění. Ostrava : VŠB TU, 2008. 180 s.

Doporučená literatura:

RÉDR, M., PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. 1. vyd. Vysokoškolská učebnice. Praha : SNTL, 1991. 680 s.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
516-0611 FYI Fyzika I Doporučená
516-0612 FYII Fyzika II Doporučená
617-0402 CH-I. Chemie I. Doporučená
617-0403 CH-II. Chemie II. Doporučená
714-0665 M I Matematika I Doporučená
714-0666 M II Matematika II Doporučená
714-0667 M III Matematika III Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.