635-2001 – Sdílení tepla a proudění (STaP)

Garantující katedraKatedra tepelné techniky
Garant předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
635-2001/01 2014/2015 6
635-2001/02 2014/2015 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - ukázat charakteristické vlastnosti kritérií podobnosti - řešit tlakové ztráty při proudění tekutin - charakterizovat základní zákony v mechanice tekutin - řešit jednoduché příklady z oblasti transportu tepla kondukcí, konvekcí a radiací

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Teorie podobnosti, kriteriální rovnice. Statika a dynamika tekutin, základní rovnice. Proudění skutečné tekutiny, hydraulické ztráty. Výtok plynu otvory, Lavalova dýza. Přirozený a nucený odvod spalin. Sdílení tepla vedením: analytické a numerické řešení stacionárních a nestacionárních úloh. Sdílení tepla konvekcí: přirozená a nucená konvekce, sdílení tepla mezi tekutinou a tuhým tělesem. Sdílení tepla zářením: základní zákony, radiační vlastnosti těles, výměna zářivé energie mezi tuhými tělesy, záření plynů a jejich směsí.

Povinná literatura:

[1] PŘÍHODA, M., RÉDR, M. Sdílení tepla a proudění. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1748-4.

Doporučená literatura:

[1] RÉDR, M., PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. 1. vyd. Praha: SNTL, 1991. ISBN 80-03-00366-0. [2] JUREČKA, P. Proudění a sdílení tepla : cvičení do předmětu "Sdílení tepla a proudění“. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1083-2. [3] BÁLEK, S. Tepelně technické tabulky a diagramy. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0828-5.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.