636-0027 – Nauka o materiálu I. (NOM I)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
636-0027/00 1999/2000 1999/2000
636-0027/01 1991/1992 2005/2006 0
636-0027/02 1991/1992 2005/2006 5
636-0027/03 1991/1992 2005/2006 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Vysvětlit základní termodynamické pojmy a jejich význam při studiu materiálů; - Charakterizovat vnitřní stavbu konstrukčních materiálů na různých úrovni měřítka; - Popsat základní vlastnosti konstrukčních materiálů a způsob jejich stanovení; - Objasnit vztahy mezi vnitřní stavbou a vlastnostmi konstrukčních materiálů; - Charakterizovat základní děje – tuhnutí a fázové přeměny v pevném stavu – v jednosložkových soustavách; - Rozlišit chování dvousložkových soustav a popsat eutektickou, eutektoidní, peritektickou a peritektoidní reakci; - Analyzovat složitější binární diagramy; - Popsat chování soustavy železo – uhlík a odvodit vlastnosti typických slitin.

Vyučovací metody

Anotace

Krystalický a amorfní stav materiálů, krystalické mřížky. Nedokonalost vnitřní stavby krystalů. Termodynamické podmínky stability. Krystalizace čistých kovů, krystalická stavba slitin.Rovnovážné binární diagramy, základní typy a reakce. Binární diagramy s alotropickými modifikacemi, reakce.Soustava železo-uhlík, metastabilní a stabilní. Rozdělení ocelí a litin, značení. Slitinové prvky v ocelích.Základy transformačních diagramů, rozdělení tepelného zpracování.

Povinná literatura:

1. Walderová,B. - Joňšta,Z.: Nauka o kovech I. ES VŠB, Ostrava, 1989 2. Jonšta,Z.: Nauka o kovech II. ES VŠB, Ostrava, 1990 3. Jonšta,Z. a kol.: Praktikum z nauky o kovech. ES VŠB, Ostrava, 1989

Doporučená literatura:

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.