636-0401 – Nauka o materiálu I (NoM I)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
636-0401/01 2004/2005 2008/2009 8
636-0401/02 2009/2010 8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Vysvětlit základní termodynamické pojmy a jejich význam při studiu materiálů; - Charakterizovat vnitřní stavbu konstrukčních materiálů na různých úrovni měřítka; - Popsat základní vlastnosti konstrukčních materiálů a způsob jejich stanovení; - Objasnit vztahy mezi vnitřní stavbou a vlastnostmi konstrukčních materiálů; - Charakterizovat základní děje – tuhnutí a fázové přeměny v pevném stavu – v jednosložkových soustavách; - Rozlišit chování dvousložkových soustav a popsat eutektickou, eutektoidní, peritektickou a peritektoidní reakci; - Analyzovat složitější binární diagramy; - Popsat chování soustavy železo – uhlík a odvodit vlastnosti typických slitin.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Historický vývoj konstrukčních materiálů; vnitřní stavba pevných látek; základní mechanické vlastnosti a jejich zkoušení; základy termodynamiky pevných látek; čisté látky; dvousložkové soustavy; soustava železo – uhlík; hlavní skupiny konstrukčních materiálů – oceli a litiny, neželezné kovy, konstrukční keramika, polymery, kompozitní materiály.

Povinná literatura:

[1] Sojka, J.: Nauka o materiálu I, studijní opora, VŠB - TUO, http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu/studijni-opory/ [2] Dobrzanski L. A.: Podstavy nauki o materialach i metaloznawstwo. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Varšava, 2002, 1500.

Doporučená literatura:

[1] Walderová,B. - Jonšta,Z.: Nauka o kovech I. ES VŠB, Ostrava, 1989. [2] Jonšta,Z.: Nauka o kovech II. ES VŠB, Ostrava, 1990. [3] Jonšta,Z. a kol.: Praktikum z nauky o kovech. ES VŠB, Ostrava, 1989.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
636-0416 ZPKM Základy progresivních konstrukčních materiálů Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.