636-0416 – Základy progresivních konstrukčních materiálů (ZPKM)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrství
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
636-0416/01 2007/2008 2008/2009 6
636-0416/02 2009/2010 2009/2010 6
636-0416/03 2010/2011 2011/2012 6
636-0416/04 2011/2012 2019/2020 7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Charakterizovat vnitřní stavbu konstrukčních materiálů na různých úrovni měřítka; - Popsat základní vlastnosti konstrukčních materiálů; - Objasnit vztahy mezi vnitřní stavbou a vlastnostmi konstrukčních materiálů; - Popsat základní charakteristiky, výhody a nevýhody, čtyř skupin konstrukčních materiálů – kovových materiálů, polymerů, keramiky a kompozitů; - Srovnat přednosti a nedostatky jednotlivých skupin konstrukčních materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Materiály v civilizačním vývoji člověka, základní rozdělení materiálů, přírodní materiály, kovy a jejich slitiny, keramické materiály, polymery, kompozity, příklady použití materiálů ve vybraných oborech – doprava, sport, stavebnictví, medicína, elektrotechnika a elektronika.

Povinná literatura:

1. RAAB, M.: Materiály a člověk (Netradiční úvod do současné materiálové vědy). Encyklopedický dům, s.r.o., 1999, 228s.

Doporučená literatura:

1. SKOČOVSKÝ, P. et al.: Nauka o materiáli pre odbory strojnícke, Žilinská univerzita, 2001, 379s.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.