637-0401 – Teorie pyro-, hydro- a elektrometalurgie (TPHE)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklace
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
637-0401/01 2003/2004 2011/2012 7
637-0401/02 2012/2013 2019/2020 8
637-0401/03 2016/2017 2019/2020 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu bude schopen: - definovat a aplikovat základní teoretické poznatky z fyzikální chemie, chemie a teorie hutnických procesů na procesy výroby neželezných kovů -charakterizovat základní předpoklady pro průběh procesů pyro, hydro a elektrometalurgie - navrhnout optimální technologický proces na výrobu jednotlivých skupin kovů -posoudit vlivy změn technologických parametrů na proces výroby, jeho průběh, účinnost těchto procesů a případných dopadů na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické základy procesů uplatňovaných při výrobě neželezných kovů. Výroba neželezných kovů se uskutečňuje ze široké škály surovin rozličného chemického charakteru. S tím souvisí i široká škála postupů jejich zpracování. Studenti se seznámí se základy pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických procesů.

Povinná literatura:

KMEŤOVÁ, D.: Teória pyro-, hydro- a elektrometalurgie. Košice, VŠT 1983 KUCHAŘ, L.: Hutnictví neželezných kovů. Ostrava, VŠB 1987 KOMOROVÁ,IMRIŠ, J.: Termodynamika v hutnictve. DRÁPALA, J., KRIŠTOFOVÁ, D., PEŘINOVÁ, K.: Těžké neželezné kovy – návody do cvičení. Skripta VŠB Ostrava, 1986. SCHMIEDL, J.: Hutníctvo neželezných kovov. Bratislava: Alfa, 1984. 280s. ŠTOFKOVÁ, M., KUNHALMI, G.: Hutnictvo neželezných kovov.Skripta VŠT Košice, 1979, 130s.

Doporučená literatura:

PAWLEK, F.: Metallhüttenkunde. Berlin, 1983, 865 s. BERÁNEK, M., ŠEBKOVÁ, J. PEDLÍK, M.: Technologie kovových materiálů.Praha:SNTL, 1984. 333s.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
619-0401 TTP Teorie technologických procesů Doporučená
619-0402 FCH Fyzikální chemie Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.