639-0402 – Matematická statistika (MS)

Garantující katedraKatedra managementu kvality
Garant předmětuprof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
639-0402/01 1999/2000 2018/2019 5
639-0402/02 2004/2005 2018/2019 5
639-0402/03 2005/2006 2018/2019 7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1) znalost základních metod matematické statistiky: - výpočet číselných charakteristik, - odhady parametrů, - testování hypotéz, - regresní a korelační analýza 2) analýza reálných dat

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Zpracování souborů dat, které reprezentují mnohem rozsáhlejší ale nedostupný datový soubor, zobecnění získaných poznatků, vytváření modelů reálných situací pro potřeby extrapolace resp. interpolace. Základní kapitoly matematické statistiky: číselné charakteristiky, teorie odhadu, regresní a korelační analýza, testování hypotéz.

Povinná literatura:

1. Anděl, J.: Matematická statistika. SNTL, Praha 1978, 346s. 2. Hátle, J.-Likeš, J.: Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky. SNTL,Praha 1975, 462s. 3. Tošenovský, J.-Noskievičová, D.: Statistické metody pro zlepšování jakosti. Montanex, Ostrava 2000, 362s. 4. Tošenovský, J.-Dudek, M.: Základy statistického zpracování dat. VŠB-TU Ostrava 2006, 5. Program Statgraphics, MS Excel

Doporučená literatura:

1. Hanousek, J. - Charamza, P.: Moderní metody zpracování dat. Matematická statistika pro každého. EDUCA, Praha, 1992. 2. Rao, R.C. - Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace, Academia, Praha, 1978. 3. Likeš, J. - Machek, J.: Matematická statistika. SNTL, Praha, 1983.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
639-0405 TP Teorie pravděpodobnosti Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.