639-0407 – Systémy managementu jakosti I. (QMS I)

Garantující katedraKatedra managementu kvality
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
639-0407/01 2004/2005 2010/2011 4
639-0407/02 2005/2006 2010/2011 4
639-0407/03 2008/2009 2010/2011 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl být schopen: 1. Popsat požadavky na systémy managementu jakosti podle norem ISO ř. 9000. 2. Pochopit a vysvětlit základní principy managementu jakosti. 3. Aplikovat základní postupy managementu jakosti v praxi. 4. Porovnávat různé přístupy a koncepce managementu jakosti.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je orientován na pochopení základních pojmů a souvislostí týkajících se vytváření, udržování a rozvoje podnikových systémů managementu jakosti. Přednášky a cvičení jsou orientována zejména na nejdůležitější procesy zabezpečování jakosti.

Povinná literatura:

1. NENADÁL,J.-NOSKIEVIČOVÁ,D.-PETŘÍKOVÁ,R.-PLURA,J.-TOŠENOVSKÝ,J.: Moderní systémy řízení jakosti. 2. doplněné vydání. Praha. Management Press. 2002,282 s. 2. VEBER,J. a kol.: Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha. Grada Publishing. 2002, 163 s.

Doporučená literatura:

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.