639-0408 – Základní statistické metody managementu jakosti (BSM)

Garantující katedraKatedra managementu kvality
Garant předmětuprof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
639-0408/01 2004/2005 2018/2019 4
639-0408/02 2012/2013 2018/2019 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování tohoto předmětu studenti budou: - umět aplikovat níže definované statistické a grafické nástroje při řešení praktických úloh a interpretovat získané výsledky s cílem jejich využití pro řízení a zlepšování procesů. Jde o tyto metody: - histogram - Paretův diagram - Ishikawův diagram - bodový diagraqm - metody statistické regulace procesu - vývojový diagram - kontrolní tabulky a záznamníky - statistickou regulaci procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům podrobnou charakteristiku, praktické příklady aplikace, procvičení konstrukce a interpretace základních statistických a grafických nástrojů managementu jakosti.

Povinná literatura:

1. NENADÁL, K.- NOSKIEVIČOVÁ, D.- PETŘÍKOVÁ, R.- PLURA, J.- TOŠENOVSKÝ, J.: Moderní systémy řízení jakosti (Quality Management). Druhé doplněné vydání. Praha, Management Press, 2002, 282 s. ISBN 80-7261-071-6. 2. NOSKIEVIČOVÁ,D.: Statistické metody v řízení jakosti. Ostrava. FMMI VŠB-TU Ostrava. 1997, 100 s. (učební texty).

Doporučená literatura:

1. MONTGOMERY, D.,C.: Introduction to Statistical Quality Control. J.Wiley and Sons, New York, 2004, 832 p. ISBN 0-471-66122-8.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
639-0402 MS Matematická statistika Povinná
639-0405 TP Teorie pravděpodobnosti Povinná
639-0407 QMS I Systémy managementu jakosti I. Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.