639-0411 – Oborový seminář I. (OS I.)

Garantující katedraKatedra managementu kvality
Garant předmětuIng. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
639-0411/01 2004/2005 2018/2019 1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je: - zpracovávat podklady pro bakalářskou práci; - najít vhodné metody a postupy pro řešení bakalářské práce; - seznámit se s praktickou aplikací zabezpečování jakosti v podnicích.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt
Terénní práce

Anotace

Součástí předmětu mohou být exkurze (i vícedenní) do podniků a insitucí.

Povinná literatura:

[1] ČSN ISO 690 Bibliografické citace:obsah, forma, struktura. Praha:ČNI, 1996. 31 s. [2] ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace: část 2: elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: ČNI, 2000. 24 s.

Doporučená literatura:

[1] ŠESTÁK, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha: Academia, 2000. 204 s. [2] další literatura dle konkrétního tématu bakalářské práce

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.