639-0802 – Systémy managementu jakosti II. (QMSII)

Garantující katedraKatedra managementu kvality
Garant předmětuprof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
639-0802/01 2004/2005 2019/2020 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl být schopen: 1. Navrhovat aplikace principů managementu jakosti. 2. Aplikovat modely excelence organizací v praxi. 3. Navrhovat postupy měření výkonnosti. 4. Posuzovat stav vyzrálosti systému managementu organizací.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na předmět Systémy managementu jakosti – I a rozvíjí poznatky o systémech managementu jakosti zejména o oblasti strategického a koncepčního řízení jakosti.Pozornost se věnuje i aplikaci principů TQM (Total Quality Management) v prostředí organizací, jakož i využívání vybraných metod managementu jakosti a systémových měření.

Povinná literatura:

1.NENADÁL,J.-NOSKIEVIČOVÁ,D.-PETŘÍKOVÁ,R.-PLURA,J.-TOŠENOVSKÝ,J.: Moderní management jakosti. Praha. Management Press. 2008, 377 s. (ISBN 978-80-7261-186-7) 2.NENADÁL,J.: Měření v systémech managementu jakosti. Druhé doplněné vydání. Praha. Management Press. 2004, 335 s. (ISBN 80-7261--110-0) 3.NENADÁL,J.: Management partnerství s dodavateli. Praha. Management Press. 2006, 323 s. (ISBN 80-7261-152-6) 4. NENADÁL,J.- VYKYDAL,D.-HALFAROVÁ,P.: Benchmarking. Mýty a skutečnost. Praha. Management Press. 2011, 265 s. (ISBN 978-80-7261-224-6)

Doporučená literatura:

Všechny tituly, orientující se na pokročilý management jakosti a aplikaci modelů excelence.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
639-0417 QMS I. Systémy managementu jakosti I. Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.