711-0406 – Obchodní právo (ObP)

Garantující katedraKatedra společenských věd
Garant předmětuMgr. Jiří Klega
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
711-0406/00 2000/2001 2000/2001
711-0406/01 1999/2000 2002/2003 3
711-0406/02 1999/2000 2014/2015 2
711-0406/03 1999/2000 2002/2003 0
711-0406/04 1999/2000 2002/2003 2
711-0406/05 1999/2000 2019/2020 3
711-0406/06 1999/2000 2010/2011 4
711-0406/07 1999/2000 2002/2003 4
711-0406/08 1999/2000 2002/2003 4
711-0406/09 1999/2000 2010/2011 5
711-0406/10 1999/2000 2010/2011 4
711-0406/11 2002/2003 2010/2011 5
711-0406/12 1999/2000 2010/2011 4
711-0406/13 1999/2000 2010/2011 5
711-0406/14 2004/2005 2010/2011 5
711-0406/15 2007/2008 2010/2011 4
711-0406/17 2008/2009 2015/2016 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je předat informace o právních předpisech upravujících obchodně-právní vztahy. Student získá přehled o právní opravě obchodněprávních vztahů právním řádem ČR a schopnost orientace v ní.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem studia tohoto předmětu jsou právní vztahy mezi podnikatelskými subjekty. Výuka je rozdělena do dvou základních částí. První část výuky je věnována právu subjektů podnikatelských vztahů. Druhá část výuky je zaměřena na obchodní závazkové vztahy s důrazem na závazky vznikající z obchodních smluv včetně seznámení se se specifikem obchodních smluv s mezinárodním prvkem.

Povinná literatura:

Bejček.J. a kol., Základy obchodního práva pro ekonomy, EkF VŠB TUO 2002, s. 255, ISBN 80-248-0167-1 Štefková, M. Základy obchodního práva, http://homel.cz/~ste39, s. 60 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon v platném znění

Doporučená literatura:

Nesnídal, J. a kol. Občanský zákoník s komentářem, Poradce 2008, s. 240, ISSN 1211-2437 Faldyna, F. a kol. Obchodní porávo, Meritum, ASPI 2005, s. 1345, ISBN 80-7173-449-6 Bejček, J. a kol. Základy obchodního práva pro ekonomy, EkF VŠB TUO, 2002, s. 250, ISBN 80-248-0167-1 INCOTERMS 1990, Česká obchodní a průmyslová komora 1991, s. 267, ISBN 80-7003-110-7 Právní předpisy dle pokynu pedagoga

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.