711-0431 – Obchodní právo a právo duševního vlastnictví (OP,PDV)

Garantující katedraKatedra společenských věd
Garant předmětuJUDr. Milada Štefková
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
711-0431/01 2005/2006 2010/2011 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenta s právní úpravou obchodněprávních vztahů a právem upravených vztahů týkajících se duševního vlastnictví. Výuka bude zaměřena především na právní vztahy, které se v rámci obou právních odvětví vzájemně prolínají.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Absolvováním předmětu posluchač získá vědomosti o právní úpravě obchodních vztahů a právních vztahů oblasti práva duševního vlastnictví. Výuka obchodního práva bude zaměřena na problematiku práva společností a obchodních závazkových vztahů ze smluv. Studiem práva duševního vlastnictví se posluchač seznámí s platnou právní úpravou autorských práv, práv k vynálezům, zlepšovacím návrhům, k ochranným známkám a průmyslovým vzorům.

Povinná literatura:

Bejček, J. a kol. Základy obchodního práva pro ekonomy, EkF VŠB TUO 2002, s. 270, ISBN 80-248-0167-1 Štefková.M., Základy obchodního práva, s. 60, http://homel.vsb.cz/~ste39 Štefková.M., Systém právní ochrany duševního vlastnictví, distanční studijní opora, s. 60 Právní předpisy dle pokynu pedagoga

Doporučená literatura:

Kříž.J. a kol., Autorský zákon s komentářem, LINDE Praha 2005, s. 790, ISBN 80-7201-546-X Dobřichovský .T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, LINDE Praha, s. 225, ISBN 80-7201-467-6 Slovákova.Z., Průmyslové vlastnictví, LexisNexis 2006, s. 215, ISBN 80-86920-08-9

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.