711-0431 – Commercial law and Intellectual property law (OP,PDV)

Gurantor departmentDepartment of Social Sciences
Subject guarantorJUDr. Milada Štefková
Study levelundergraduate or graduate
Subject version
Version codeYear of introductionYear of cancellationCredits
711-0431/01 2005/2006 2010/2011 3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The objective of the course is to make student familiar with provisions of commercial-law relations and law of regulated relations concerning intellectual property. Lecturing will primarily focus on legal relations which are blended within the two branches of law.

Teaching methods

Lectures

Summary

By completing the course student will acquire knowledge of provision of commercial relations and legal relations in intellectual property law field. Lecturing of commercial law will focus on issue of corporate law and business contractual relations by contracts. By studying law of intellectual property student will get to know provision in force of copyright, rights to inventions, improvement proposals, trade marks and patents.

Compulsory literature:

Bejček, J. a kol. Základy obchodního práva pro ekonomy, EkF VŠB TUO 2002, s. 270, ISBN 80-248-0167-1 Štefková.M., Základy obchodního práva, s. 60, http://homel.vsb.cz/~ste39 Štefková.M., Systém právní ochrany duševního vlastnictví, distanční studijní opora, s. 60 Právní předpisy dle pokynu pedagoga

Recommended literature:

Kříž.J. a kol., Autorský zákon s komentářem, LINDE Praha 2005, s. 790, ISBN 80-7201-546-X Dobřichovský .T., Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví v kontextu evropského práva, dohody TRIPS a činnosti WIPO, LINDE Praha, s. 225, ISBN 80-7201-467-6 Slovákova.Z., Průmyslové vlastnictví, LexisNexis 2006, s. 215, ISBN 80-86920-08-9

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.