712-0803 – Španělština pro začátečníky 1-HGF (ŠZ-HGF 1)

Garantující katedraInstitut jazyků
Garant předmětuMgr. Pavla Zubková
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
712-0803/01 2009/2010 1
712-0803/02 2018/2019 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je osvojení si základů španělského jazyka na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, uživatel základů jazyka.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Výuka probíhá formou cvičení (2 vyučovací hodiny týdně), studium je zaměřeno na osvojení si výslovnosti, pravopisu a základní slovní zásoby potřebné k jednoduché komunikaci.

Povinná literatura:

MACÍKOVÁ, Olga – MLÝNKOVÁ, Ludmila. Učebnice současné španělštiny 1. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2011. CARRAZCO,J., SOLÉ,L.: Reálie španělsky mluvících zemí,Plzeň: Fraus, 2002. KRÁLOVÁ,J.,KRBCOVÁ, M.,DEKANOVÁ, A.: Fiesta 1. díl, Plzeň: Fraus, 2003. KRÁLOVÁ,J.,KRBCOVÁ, M.,DEKANOVÁ, A.: Fiesta 2. díl, Plzeň: Fraus, 2003.

Doporučená literatura:

Centro Virtual Cervantes [on line]. 1997 – 2011, DORWICK,T.: Puntos de partida - invitation to Spanish,New York: McGrow-Hill, 2012. GONZÁLES, M., MARTÍN, F.: Socios 1. Barcelona: Difusión, 2002. VINTROVÁ, A. Conversación espaňola. Brno: Státní jazyková škola, 1999.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.