714-0666 – Matematika II (M II)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětuMgr. Jiří Vrbický, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
714-0666/01 1999/2000 2014/2015 6
714-0666/02 1999/2000 2009/2010 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit: analyzovat problém, navrhnout postup řešení, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení technických problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu jsou obsaženy tři kapitoly - úvod do diferenciálního počtu funkce dvou reálných proměnných, integrální počet funkce jedné reálné proměnné, a obyčejné diferenciální rovnice. První kapitola se velmi stručně zabývá základy diferenciálního počtu funkcí dvou proměnných, vytvořením geometrické představy o grafu, určením lokálních extrémů a tečné roviny k ploše. Cílem druhé kapitoly je zvládnout základní techniky integrování a především seznámení s geometrickými a fyzikálními aplikacemi určitého integrálu. Třetí kapitola seznamuje se základními typy obyčejných diferenciálních rovnic a jejich řešením.

Povinná literatura:

Pavelka, L., Pinka, P.: Integrální počet funkcí jedné proměnné, Matematika IIIa, Ostrava, VŠB-TUO, 1999, ISBN 80-7078-654-X. Dobrovská, V., Vrbický, J.: Diferenciální počet funkcí více proměnných. Matematika IIb. Učební texty VŠB - TUO,2004, ISBN 80-248-0656-8 Vlček, J., Vrbický, J.: Diferenciální rovnice, Matematika IV, Ostrava, VŠB-TUO, 1997, ISBN 80-7078-438-5.

Doporučená literatura:

Škrášek, J.,Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky I,II, Praha, SNTL 1986, ISBN 014-0544-89. Rektorys a spolupracovníci: Přehled užité matematiky I,II, Praha, Prometheus, 1995, ISBN 80-85849-72-0.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
714-0665 M I Matematika I Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.