714-0667 – Matematika III (M III)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrie
Garant předmětuMgr. Jiří Vrbický, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
714-0667/01 2004/2005 2010/2011 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty nejenom základní matematické poznatky, postupy a metody, ale rovněž prohlubovat jejich logické myšlení. Studenti by se měli naučit: analyzovat problém, navrhnout postup řešení, vyhodnocovat správnost výsledků vzhledem k zadaným podmínkám, aplikovat úlohy na řešení technických problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Obsahem předmětu jsou metody řešení diferenciálních rovnic a jejich soustav, řady číselné a funkční a lineární parciální diferenciální rovnice 2.řádu. Důraz je kladen na aplikace probírané látky.

Povinná literatura:

Vlček, J., Vrbický, J.: Diferenciální rovnice, Matematika IV, Ostrava, VŠB-TUO, 1997, ISBN 80-7078-438-5. Vlček, J., Vrbický, J.: Řady, Matematika VI, Ostrava, VŠB-TUO, 2000, ISBN 80-7078-775-9.

Doporučená literatura:

Škrášek, J.,Tichý, Z.: Základy aplikované matematiky I,II, Praha, SNTL 1986, ISBN 014-0544-89. Rektorys a spolupracovníci: Přehled užité matematiky I,II, Praha, Prometheus, 1995, ISBN 80-85849-72-0.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
714-0666 M II Matematika II Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.