717-9023 – Teorie pevných látek (TPL)

Garantující katedraKatedra fyziky
Garant předmětuprof. Dr. RNDr. Jiří Luňáček
Úroveň studiapostgraduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
717-9023/01 2016/2017 2017/2018 10
717-9023/02 2016/2017 2017/2018 10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit základní pojmy v teorii pevných látek – volné elektrony a pásový model Porovnat a interpretovat zásadní rozdíly mezi kovy a polovodiči Porovnat a vysvětlit základní druhy magnetizmu v PL

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Tento základní teoretický předmět je zaměřen na úvod do teorie pevných látek. Vychází ze znalostí kvantové teorie a statistiky. Studenti se seznámí se základními principy, modely a aproximacemi, které se používají při teoretickém studiu kovových a polovodičových materiálů.

Povinná literatura:

1. KITTEL, Ch. Úvod do fyziky pevných látek. Praha: Academia, 1985, s. 598. 2. FRANK, H. Fyzika a technika polovodičů. Praha: SNTL, 1990, s. 283. ISBN 80-03-00401-2. 3. COHEN, M. L., Louie, S. G.: Fundamentals of Condensed Matter Physics, Cambridge University Press, 2016.

Doporučená literatura:

1. KUŽEL, R.; SAXLOVÁ, M.; ŠTERNBERK, J. Úvod do fyziky kovů II. Praha: SNTLK - Alfa, 1985, s. 283.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
717-2713 FPL Fyzika pevných látek Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.