9350-3004 – Fyzikální chemie II (FCH II)

Garantující katedraInstitut environmentálních technologií
Garant předmětuprof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
9350-3004/01 2016/2017 2020/2021 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- zjistit stav sytému (teplota, tlak, objem, látkové množství) pomocí jednodušších i složitějších stavových rovnic - vypočítat teplo a práci za stanovených podmínek - posoudit vliv teploty, tlaku a složení systémů na fázové rovnováhy tekutých systémů - chápat základní principy elektrochemických metod - chápat teoretické základy kvantové teorie atomů a molekul - chápat principy katalytických reakcí a posoudit vliv teploty, tlaku a složení reagující soustavy na reakční rychlost - aplikovat získané teoretické poznatky na výpočetních cvičeních a na různé procesy chemické praxe. Výstupy z učení: Získané znalosti: - schopnost vypočítat termodynamické veličiny čistých látek a soustav v závislosti na teplotě a tlaku, resp. hustotě - schopnost řešit chemické rovnováhy jednoduchých reakcí - schopnost analyzovat reakční mechanismus na základě kinetických dat Získané dovednosti: - schopnost aplikovat získané teoretické poznatky na různé procesy chemické praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

[1] NOVÁK J. a kol., Fyzikální chemie II - bakalářský kurz a magisterský kurz, VŠCHT Praha, 2008, ISBN 978-8070806753 [2] KORYTA J., DVOŘÁK J.: Elektrochemie, Academia, Praha, 1983 [3] VOHLÍDAL J.: Chemická kinetika. Karolinum, Praha, 2001, ISBN 8024602326. [4] DOHNAL V., NOVÁK J., MATOUŠ J.: Chemická termodynamika II, VŠCHT Praha, 1996, ISBN 8070802758 [5] MALIJEVSKÝ a kol.: Breviář z fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2000, ISBN 8070804033. [6] http://old.vscht.cz/fch/cz/pomucky/FCH4Mgr.pdf

Doporučená literatura:

[1] SIMONS J., An Introduction to Theoretical Chemistry, Cambridge University Press, 2003 [2] J. ISRAELISHVILI: Intermolecular & Surface Forces, Academic Press (2006). [3] M. R. WRIGHT: An Introduction to Aqueous Electrolyte Solutions, Wiley (2007).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.