9360-0001 – Anorganická analýza (AA)

Garantující katedraCentrum nanotechnologií
Garant předmětuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
9360-0001/01 2010/2011 2015/2016 8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají přehled o moderních metodách, kterými lze provést kvalitavitní a kvantitativní prkvů a iontů v kapalných i pevných materiálech.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na moderní metody analýzy materiálů anorganického charakteru. Posluchači získají znalosti o metodách přípravy materiálu k analýze, speciálními technikami sledování obsahu škodlivin v materiálech, optickými, elektrochemickými a dalšími moderními metodami analýzy.

Povinná literatura:

KRAKOVSKÁ, E., KUSS, H., M. Rozklady v analytickej chemii, VIENALA, Košice, 2001. ČERNOHORSKÝ, T., JANDERA, P. Atomová spektroskopie, Univerzita Pardubice, 1997. Atomová absorpční spektroskopie, sborník přednášek z kurzu, 2. upravené vydání, 2 THETA, Český Těšín 2003.

Doporučená literatura:

HOLZBECHER, Z., aj. Analytická chemie. SNTL, Praha 1987. GARAJ, J., DUSTIN, HLADKÝ Analytická chemie, ALFA Bratislava, 1987. ZÝKA, J. aj. Analytická příručka. 1. a 2. díl, SNTL Praha např., 1973 a 1988. KELLO,V. - TKÁČ, A. Fyzikálná chemia, ALFA, Bratislava, 1969. Optická emisní spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem, sborník, přednášek z kurzu, 2 THETA, Český Těšín 1994. Elektroanalytické metody, sborník přednášek z kurzu, 1. vydání, 2 THETA, Český Těšín 2001. VLÁČIL, F. a kol. Příklady z chemické a instrumentální analýzy, INFORMATORIUM, 1991. TOUŽÍM, J., PŘÍHODA, J. Spektrální a magnetické metody studia anorganických sloučenin, SPN, skripta Universita J. E. Purkyně Brno, 1986.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.