Studijní blok – Incoming Students

Akademický rok2012/2013Forma studiaprezenční
Jazyk výukyčeštinaTyp povinnosti předmětů v blokupovinně volitelný
Vlastník blokuInternational Office
Určeno pro fakultyEkonomická fakultaUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 114-0508/01 ATRC Antimonopolní regulace a konkurenční politika v ČR a EU ZaZk 2+2 5 angličtina Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
Výběr v OSP 152-0541/03 PD Business Diagnostics Za 2+1 3 angličtina Ing. Josef Kašík, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0587/01 ECON Ekonometrie Zk 2+2 5 angličtina prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Výběr v OSP 155-0503/02 EBA Ekonomická aplikace v E-business Za 1+2 4 angličtina doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Výběr v OSP 120-0541/01 EEI Ekonomie evropské integrace Zk 2+0 4 angličtina Ing. Boris Navrátil, CSc.
Výběr v OSP 120-0730/01 EU I Evropská unie I ZaZk 2+0 5 angličtina Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0552/02 EHRM Evropské řízení lidských zdrojů ZaZk 2+1 5 angličtina prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Výběr v OSP 154-0513/01 FMa Finanční management ZaZk 2+2 6 angličtina prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Výběr v OSP 154-0511/01 FMa Finanční trhy Zk 2+1 5 angličtina Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
Výběr v OSP 156-0514/02 HPCR Hospodářská politika ČR ZaZk 2+1 4 angličtina Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0577/07 ICD Individuální rozvoj kariéry Za 1+1 3 angličtina doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0500/02 MANAG Management A ZaZk 2+1 5 angličtina prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Výběr v OSP 115-0542/01 MSMSE Management malého podniku ZaZk 2+1 4 angličtina Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Výběr v OSP 114-0509/01 MANE Manažerská ekonomie ZaZk 2+2 6 angličtina prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Výběr v OSP 116-0508/01 MME Marketingové řízení ZaZk 2+2 5 angličtina doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Výběr v OSP 114-0522/02 IF Mezinárodní finance ZaZk 2+1 4 angličtina Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0517/01 IM Mezinárodní marketing ZaZk 2+1 4 angličtina doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Výběr v OSP 120-0513/02 IPM Mezinárodní projektový management Zk 2+0 5 angličtina prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0543/01 CMPS Nákladové řízení a cenová strategie ZaZk 2+2 5 angličtina Ing. Terezie Krestová, Ph.D.
Výběr v OSP 155-0599/01 OS_ENG Operační systémy Za 0+3 3 angličtina doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0556/01 PERMA Personální management ZaZk 2+1 4 angličtina Ing. Kateřina Mokrá, Ph.D.
Výběr v OSP 152-0502/01 BA II Podniková ekonomika II Zk 2+2 6 angličtina Ing. Zuzana Wozniaková, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0548/01 CM Prevention and Crisis Control in Companies ZaZk 2+1 4 angličtina doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0532/02 PME Produktový management ZaZk 2+2 5 angličtina doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Výběr v OSP 152-0555/01 ŘJA Quality Management A ZaZk 2+2 4 angličtina doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Výběr v OSP 118-0501/02 REGEC-EBS Regionální ekonomie Za 2+0 4 angličtina prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0514/01 EU TP Společná obchodní politika EU Zk 2+0 5 angličtina prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0583/01 SM Strategické řízení Zk 2+0 4 angličtina Ing. Eva Moravcová, CSc.
Výběr v OSP 115-0545/01 TMM Trendy moderního managementu Zk 2+0 3 angličtina Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
Výběr v OSP 155-0584/02 TIS-ENG Tvorba internetových stránek Za 2+1 4 angličtina Ing. Martin Pochyla, Ph.D.
Výběr v OSP 155-0597/01 UDP-ENG Úvod do programování Za 1+2 4 angličtina Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0515/01 BME Business Marketing ZaZk 2+1 4 angličtina doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Výběr v OSP 153-0501/01 EPS Ekonomika veřejného sektoru ZaZk 2+1 4 angličtina Ing. David Slavata, Ph.D.
Výběr v OSP 118-0544/02 EUMAN Environmentální management v EU Za 2+0 4 angličtina Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Výběr v OSP 154-0552/01 PF Finanční poradenství Zk 2+0 3 angličtina Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
Výběr v OSP 156-0501/02 HP A Hospodářská politika A ZaZk 2+0 5 angličtina Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Výběr v OSP 167-0503/01 KDvVP Komunikační dovednosti ve virtuálním prostředí Za 2+2 4 angličtina RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
Výběr v OSP 152-0503/01 LOG A Logistika A ZaZk 2+1 4 angličtina doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Výběr v OSP 115-0506/02 MS Manažerské dovednosti ZaZk 2+2 5 angličtina Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0500/02 POM Marketing ZaZk 2+2 6 angličtina Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0530/02 MCE Marketingová komunikace ZaZk 2+0 4 angličtina Ing. Tereza Prešnajderová, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0516/01 EUMP Měnová politika EU ZaZk 2+1 5 angličtina Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0547/02 MT Metody a techniky v managementu Za 2+1 4 angličtina Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0750/01 IE I Mezinárodní ekonomie I ZaZk 2+0 5 angličtina Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
Výběr v OSP 114-0511/02 IMR Mezinárodní měnové vztahy Za 2+1 5 angličtina Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
Výběr v OSP 156-0535/01 MPOE Monetární politika otevřené ekonomiky Zk 2+0 4 angličtina doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0580/01 QM Operační výzkum ZaZk 2+2 6 angličtina Ing. Mária Jašková, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0562/02 OB Organizační chování Zk 2+1 4 angličtina doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0503/01 BE Podnikatelská etika ZaZk 1+2 4 angličtina prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Výběr v OSP 152-0501/01 BA I Podniková ekonomika I Zk 2+1 6 angličtina doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0537/04 EUCP Politika soudržnosti EU ZaZk 2+1 5 angličtina Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0517/01 PM Projektové řízení ZaZk 2+2 6 angličtina Ing. Petr Řeháček, Dr.
Výběr v OSP 118-0502/01 HUMGEO Socioekonomická geografie Zk 2+0 5 angličtina RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0586/01 SSM Softwarová podpora managementu Zk 2+0 4 angličtina Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0585/01 SSDP Softwarová podpora tvorby projektů Zk 2+0 4 angličtina Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
Výběr v OSP 151-0503/05 StatA Statistika A ZaZk 2+2 5 angličtina prof. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D.
Výběr v OSP 155-0521/01 SWHW-ENG Systemový software and hardware ZaZk 2+2 5 angličtina doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Výběr v OSP 154-0546/01 TM Treasury Management Zk 2+0 3 angličtina Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Výběr v OSP 156-0515/01 TPEU Trh práce EU Zk 2+0 4 angličtina prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Výběr v OSP 157-0510/01 FDS Základy databázových systémů ZaZk 2+2 5 angličtina doc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Výběr v OSP 117-0566/01 FA Základy účetnictví ZaZk 2+2 5 angličtina Ing. Jana Hakalová, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.