Studijní blok – ECTS - MechEng

Akademický rok2012/2013Forma studiaprezenční
Jazyk výukyčeštinaTyp povinnosti předmětů v blokupovinně volitelný
Vlastník blokuStudijní oddělení a International Office
Určeno pro fakultyFakulta strojníUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 338-0521/01 3Dpro 3D proudění KlZap 2+1 3 angličtina, čeština prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc.
Výběr v OSP 337-0519/01 AKUME Akustická měření ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština Ing. Michal Weisz, Ph.D.
Výběr v OSP 342-0547/01 APvR Aplikace počítačů v provozu ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Výběr v OSP 352-0303/02 AŘ I Automatické řízení I ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Výběr v OSP 352-0307/01 AŘII Automatické řízení II ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Výběr v OSP 347-0305/01 ČaMS2 Části a mechanismy strojů II ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Výběr v OSP 352-0529/02 D Diagnostika ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Výběr v OSP 337-0313/01 DYN1 Dynamika I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.
Výběr v OSP 337-0314/02 DYN2 Dynamika II ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Ondřej František, Ph.D.
Výběr v OSP 361-0511/03 EC Energetické centrály KlZap 3+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Výběr v OSP 361-0550/02 EVB Energetické využití biomasy a odpadů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Výběr v OSP 352-0503/03 IS Identifikace systémů ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Výběr v OSP 342-0400/03 LMvO Laboratorní měření v oboru Za 0+3 3 angličtina, čeština prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Výběr v OSP 342-0376/02 Lidský činitel KlZap 2+1 3 angličtina, čeština doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Výběr v OSP 352-0502/03 MaST Měřicí a senzorová technika ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Výběr v OSP 339-0304/02 MKP1 Metoda konečných prvků 1 ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Radim Halama, Ph.D.
Výběr v OSP 352-0329/01 MaSMS Modelování a simulace mechatronických systémů ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Výběr v OSP 346-0506/01 MP Montážní práce a aut. montážních prací KlZap 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Výběr v OSP 361-0333/03 OdpH Odpadové hospodářství ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Výběr v OSP 337-0517/01 OPTMS Optimalizace mechanických soustav ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Szweda, Ph.D.
Výběr v OSP 345-0307/03 OaŘ Organizace a řízení KlZap 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Josef Novák, CSc.
Výběr v OSP 352-0308/01 PaS Počítače a sítě ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Výběr v OSP 352-0504/01 PS Počítačové systémy KlZap 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Výběr v OSP 345-0306/03 Povrchové úpravy KlZap 2+2 2 angličtina, čeština doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Výběr v OSP 352-0322/01 PApI Programování aplikací pro internet KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Výběr v OSP 342-0504/01 PLS Projektování logistických systémů ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Výběr v OSP 339-0301/03 PaP Pružnost a pevnost ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.
Výběr v OSP 361-0501/03 PTH Přenos tepla a hmoty ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Výběr v OSP 361-0302/01 Sdíle Sdílení tepla ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Výběr v OSP 361-0508/01 SM Spalovací motory ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Výběr v OSP 361-0502/03 SZ Spalovací zařízení ZaZk 3+1 5 angličtina, čeština doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
Výběr v OSP 352-0530/03 SPT Speciální programovací techniky KlZap 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Výběr v OSP 337-0304/02 TECKM Technické kmitání ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Výběr v OSP 345-0508/03 TPI Technologie povrchového inženýrství ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc.
Výběr v OSP 352-0500/01 TAŘI Teorie automatického řízení I ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
Výběr v OSP 345-0501/05 TTP Teorie technologických procesů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.
Výběr v OSP 337-0307/01 VIBDI Vibrační diagnostika ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Výběr v OSP 352-0314/02 VP Vizualizace procesů KlZap 1+2 3 angličtina, čeština doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Výběr v OSP 361-0358/02 VyuZd Využití energetických zdrojů KlZap 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Radim Janalík, CSc.
Výběr v OSP 352-0301/02 ZA Základy automatizace ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Výběr v OSP 339-0031/01 ZLM Základy lomové mechaniky ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština Dr. Ing. Ludmila Adámková
Výběr v OSP 361-0303/02 Spal Základy spalování ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Jiří Horák, Ph.D.
Výběr v OSP 345-0350/01 ZTSv Základy technologie svařování KlZap 2+1 3 angličtina, čeština Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0338/02 CPD1 CAD - průmyslový design I KlZap 1+2 3 angličtina, čeština Dr.Ing. Anna Plchová
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0004/01 CJ a/II Jazyk český pro cizince a/II - mobilita - výměnné programy Za 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0003/01 CJ a/I Jazyk český pro cizince a/I - mobilita - výměnné programy Za 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0375/05 KG Konstruktivní geometrie ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Mgr. Jana Bělohlávková
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0311/01 MATC MathCad KlZap 0+2 2 angličtina, čeština Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0866/01 Math 1 Mathematics 1 ZaZk 2+2 5 angličtina Mgr. Jana Bělohlávková
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0867/01 Math 2 Mathematics 2 ZaZk 2+2 5 angličtina RNDr. Petr Volný, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0868/01 Math 3 Mathematics 3 ZaZk 2+2 5 angličtina Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0309/01 MKPAN MKP - ANSYS KlZap 0+2 2 angličtina, čeština doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0886/01 NumMeth Numerical Methods Zk 2+2 5 angličtina, čeština prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0318/05 PPSv Počítačová podpora ve svařování KlZap 0+3 2 angličtina, čeština Ing. Vladislav Ochodek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0896/01 Statistics Statistics ZaZk 2+2 5 angličtina Ing. Pavel Praks, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 339-0515/01 VUzPaP Vybrané úlohy z pružnosti a plasticity ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.
Výběr v OSP 347-0304/01 ČSII Části a mechanismy strojů ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Výběr v OSP 342-0304/01 DMZ Dopravní a manipulační zařízení ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D.
Výběr v OSP 337-0507/01 EMA Experimentální modální analýza ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Mgr.Ing. Alena Bilošová, Ph.D.
Výběr v OSP 361-0342/01 CHZ1 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla I KlZap 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Výběr v OSP 352-0318/02 IT Informační technologie KlZap 2+2 3 angličtina, čeština Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Výběr v OSP 361-0536/02 JEZ Jaderně energetická zařízení ZaZk 3+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Výběr v OSP 340-0322/01 KC Konstrukční cvičení KlZap 0+4 4 angličtina, čeština doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Výběr v OSP 338-0301/04 MeTek Mechanika tekutin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Výběr v OSP 337-0504/01 MKPII MKP II ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Horyl, CSc., dr.h.c.
Výběr v OSP 352-0505/01 MaS Modelování a simulace ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Výběr v OSP 346-0508/01 NMO Nekonvenční metody obrábění KlZap 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Výběr v OSP 346-0313/01 OBR Obrábění ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Výběr v OSP 352-0506/01 PAŘ Prostředky automatického řízení ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Výběr v OSP 342-0527/01 PSDI Provoz a ekonomika silniční dopravy I KlZap 3+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Výběr v OSP 354-0507/03 PŘS Průmyslové řídicí systémy ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Petr Novák
Výběr v OSP 339-0303/03 PaP2 Pružnost a pevnost 2 ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština prof. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., FEng.
Výběr v OSP 346-0502/01 RKaM Řízení kvality a metrologie ZaZk 2+2 4 čeština prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Výběr v OSP 337-0312/01 STAT Statika ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.
Výběr v OSP 346-0303/03 SM Strojírenská metrologie KlZap 2+2 2 angličtina, čeština Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
Výběr v OSP 361-0301/02 Termo Termomechanika ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština Ing. Radim Janalík, CSc.
Výběr v OSP 337-0305/02 VYMKP Výpočty MKP KlZap 1+3 5 angličtina, čeština Ing. Ondřej František, Ph.D.
Výběr v OSP 346-0503/01 VSO Výrobní stroje obráběcí KlZap 2+2 4 čeština prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Výběr v OSP 352-0507/01 ZprS Zpracování signálů ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.