Studijní blok – FBI_ECTS

Akademický rok2012/2013Forma studiaprezenční
Jazyk výukyčeštinaTyp povinnosti předmětů v blokuvolitelný odborný
Vlastník blokuDěkanát FBI
Určeno pro fakultyFakulta bezpečnostního inženýrstvíUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0014/02 AaHR Analýza a hodnocení rizik ZaZk 2+2 5 čeština doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0057/01 ABR Analýza bezpečnostních rizik ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0525/01 ANR Analýza nebezpečí a rizik ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0039/03 ANPaV Analýza nebezpečí požárů a výbuchů ZaZk 2+2 5 čeština doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0907/01 AnR Analýza rizik ZaZk 2+0 10 angličtina, čeština prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0452/01 ARU Analýza rizik území ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0521/01 AE Aplikovaná ergonomie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Světla Fišerová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0903/01 BTPr Bezpečnost technologických procesů ZaZk 2+0 10 angličtina, čeština doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0536/01 BT II. Bezpečnost technologií II. ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0452/01 ExČHMU Exkurze ČHMU pro TBOM Za 1 d+0 0 angličtina, polština, ruština, čeština Ing. Libor Foldyna, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0514/01 HPL Havarijní plánování ZaZk 2+2 5 angličtina, polština, čeština doc. Ing. Marek Smetana, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0024/02 HvP Hygiena v průmyslu ZaZk 2+2 5 čeština Ing. Světla Fišerová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0031/01 IE Inženýrská ergonomie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Světla Fišerová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 060-0013/01 KSYSBOM Komunikační systémy BOM ZaZk 2+2 4 angličtina, polština, ruština, čeština doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0002/01 KS Komunikační systémy v PO KlZap 2+2 5 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0046/01 MR Management rizik ZaZk 2+1 4 angličtina, francouzština, čeština prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0511/01 MODEL Modelování rozhodovacích procesů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0567/01 NoM Nauka o materiálu ZaZk 3+3 6 němčina, ruština, čeština doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0902/01 NoB Nauka o nebezpečí ZaZk 2+0 10 angličtina, francouzština, čeština prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0003/01 NoN Nauka o nebezpečí ZaZk 2+0 4 angličtina, francouzština, čeština prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0515/01 NLaO Nebezpečné látky a odpady I ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0906/01 NbLP Nebezpečné látky a přípravky ZaZk 2+0 10 angličtina, čeština doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0005/01 OSK Odolnost stavebních konstrukcí KlZap 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Miroslava Netopilová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 050-0518/01 OOB-I Ochrana obyvatelstva I. ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0506/01 OBPP Organizace bezpečnosti práce ZaZk 2+1 4 němčina, čeština Ing. Lenka Kissiková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0051/03 PVŽP Posuzování vlivů na životní prostředí ZaZk 2+2 5 čeština prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0525/01 PBZ-B Požárně-bezpečnostní zařízení ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0512/01 PBS I Požární bezpečnost staveb I. ZaZk 3+2 6 angličtina, polština, čeština Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0518/01 PPrst Pracovní prostředí ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Světla Fišerová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0520/01 PRK Pracovní rizika ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Miluše Váchová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0021/02 PHaN Prevence havárií a nehod ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0014/01 PrPO Projektování v PO KlZap 2+2 5 čeština Ing. Petr Bebčák, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0070/01 PH Průmyslová hygiena ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Světla Fišerová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0020/02 PrTox Průmyslová toxikologie ZaZk 2+2 5 angličtina, francouzština, čeština prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0516/01 PTx Průmyslová toxikologie KlZap 2+1 4 angličtina, francouzština, čeština prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0022/02 ŘBP Řízení bezpečnosti v podniku ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Miluše Váchová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0013/01 SMMP Software pro matematické modelování požáru KlZap 2+2 5 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0536/01 SKaPB Stavební konstrukce a požární bezpečnost ZaZk 3+3 8 angličtina, polština, čeština Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0503/03 SaZ Stroje a zařízení ZaZk 2+2 4 němčina, ruština, čeština doc. Ing. Jaroslav Damec, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0551/01 SŘ-BOZO Systémy řízení BOZP ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Miluše Váchová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0517/01 TB Technická bezpečnost ZaZk 2+1 4 němčina, čeština Ing. Miluše Váchová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0514/04 TP I Technické prostředky PO I. ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0515/01 TP II Technické prostředky PO II. ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Ladislav Jánošík, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0901/01 TOXI Toxikologie ZaZk 2+0 10 angličtina, francouzština, čeština prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0079/01 UVS Účinky výbuchu na stavby KlZap 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Isabela Bradáčová, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0502/01 EB Úvod do environmentální bezpečnosti KlZap 2+2 5 čeština Ing. Jana Neplechová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0067/01 VOBJ Větrání objektů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Dalibor Míček, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0028/07 VHŽP Vliv havárií na ŽP Za 2+2 4 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0519/01 VHŽP Vliv havárií na ŽP Za 2+2 5 čeština prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0511/01 ZaC Zkušebnictví a certifikace ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština Ing. Hana Věžníková, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.