Studijní blok – Incoming students

Akademický rok2013/2014Forma studiaprezenční
Jazyk výukyčeštinaTyp povinnosti předmětů v blokupovinně volitelný
Vlastník blokuInternational Office
Určeno pro fakultyEkonomická fakultaUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 114-0508/01 ATRC Antimonopolní regulace a konkurenční politika v ČR a EU ZaZk 2+2 5 angličtina Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
Výběr v OSP 152-0541/03 PD Business Diagnostics Za 2+1 3 angličtina Ing. Josef Kašík, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0587/01 ECON Ekonometrie Zk 2+2 5 angličtina prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Výběr v OSP 155-0503/02 EBA Ekonomická aplikace v E-business Za 1+2 4 angličtina doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Výběr v OSP 120-0541/01 EEI Ekonomie evropské integrace Zk 2+0 4 angličtina Ing. Boris Navrátil, CSc.
Výběr v OSP 120-0730/01 EU I Evropská unie I ZaZk 2+0 5 angličtina Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
Výběr v OSP 154-0513/01 FMa Finanční management ZaZk 2+2 6 angličtina prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
Výběr v OSP 154-0511/01 FMa Finanční trhy Zk 2+1 5 angličtina Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
Výběr v OSP 156-0514/02 HPCR Hospodářská politika ČR ZaZk 2+1 4 angličtina Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0577/08 ICD Individuální rozvoj kariéry ZaZk 1+1 4 angličtina doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0594/01 IPWE Integrační procesy ve světové ekonomice ZaZk 2+1 5 angličtina Ing. Iva Honová, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0590/01 CRMAN Krizový management ZaZk 2+1 4 angličtina doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0586/01 MAN Management ZaZk 2+1 5 angličtina prof. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
Výběr v OSP 115-0594/01 SBM Management malého podniku ZaZk 2+1 4 angličtina Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Výběr v OSP 114-0509/01 MANE Manažerská ekonomie ZaZk 2+2 6 angličtina prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Výběr v OSP 116-0508/01 MME Marketingové řízení ZaZk 2+2 5 angličtina doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Výběr v OSP 114-0522/02 IF Mezinárodní finance ZaZk 2+1 4 angličtina Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0517/01 IM Mezinárodní marketing ZaZk 2+1 4 angličtina doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Výběr v OSP 115-0543/01 CMPS Nákladové řízení a cenová strategie ZaZk 2+2 5 angličtina Ing. Terezie Krestová, Ph.D.
Výběr v OSP 155-0599/01 OS_ENG Operační systémy Za 0+3 3 angličtina doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0503/01 BE Podnikatelská etika ZaZk 1+2 4 angličtina prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Výběr v OSP 152-0502/02 BA II Podniková ekonomika II Zk 2+0 4 angličtina Ing. Zuzana Wozniaková, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0532/02 PME Produktový management ZaZk 2+2 5 angličtina doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Výběr v OSP 152-0555/01 ŘJA Quality Management A ZaZk 2+2 4 angličtina doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Výběr v OSP 118-0501/01 REGEC-EBS Regionální ekonomie Zk 2+1 5 angličtina prof. Ing. Jan Sucháček, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0587/01 HRMA Řízení lidských zdrojů A ZaZk 2+1 4 angličtina Ing. Kateřina Mokrá, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0514/01 EU TP Společná obchodní politika EU Zk 2+0 5 angličtina prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0545/02 TMM Trendy moderního managementu Zk 2+0 4 angličtina Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
Výběr v OSP 155-0584/02 TIS-ENG Tvorba internetových stránek Za 2+1 4 angličtina Ing. Martin Pochyla, Ph.D.
Výběr v OSP 155-0597/01 UDP-ENG Úvod do programování Za 1+2 4 angličtina Ing. Vítězslav Novák, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0515/01 BME Business Marketing ZaZk 2+1 4 angličtina doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Výběr v OSP 153-0501/01 EPS Ekonomika veřejného sektoru ZaZk 2+1 4 angličtina Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
Výběr v OSP 118-0544/02 EUMAN Environmentální management v EU Za 2+0 4 angličtina Ing. Marcella Šimíčková, CSc.
Výběr v OSP 154-0552/01 PF Finanční poradenství Zk 2+0 3 angličtina Ing. Kateřina Kořená, Ph.D.
Výběr v OSP 156-0501/02 HP A Hospodářská politika A ZaZk 2+0 5 angličtina prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
Výběr v OSP 167-0503/01 KDvVP Komunikační dovednosti ve virtuálním prostředí Za 2+2 4 angličtina RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.
Výběr v OSP 152-0503/01 LOG A Logistika A ZaZk 2+1 4 angličtina doc. Ing. Pavla Macurová, CSc.
Výběr v OSP 115-0506/02 MS Manažerské dovednosti ZaZk 2+2 5 angličtina Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0500/02 POM Marketing ZaZk 2+2 6 angličtina Ing. Jana Ostrožná, Ph.D.
Výběr v OSP 116-0530/02 MCE Marketingová komunikace ZaZk 2+0 4 angličtina Ing. Tereza Prešnajderová, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0516/01 EUMP Měnová politika EU ZaZk 2+1 5 angličtina Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0547/01 MT Metody a techniky v managementu ZaZk 2+1 4 angličtina Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Výběr v OSP 114-0513/01 IE Mezinárodní ekonomie Zk 2+1 4 angličtina Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0750/01 IE I Mezinárodní ekonomie I ZaZk 2+0 5 angličtina Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
Výběr v OSP 114-0511/02 IMR Mezinárodní měnové vztahy Za 2+1 5 angličtina Ing. Karel Hlaváček, Ph.D.
Výběr v OSP 156-0535/01 MPOE Monetární politika otevřené ekonomiky Zk 2+0 4 angličtina doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0580/01 QM Operační výzkum ZaZk 2+2 6 angličtina Ing. Mária Jašková, Ph.D.
Výběr v OSP 115-0562/02 OB Organizační chování Zk 2+1 4 angličtina doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Výběr v OSP 152-0534/01 OD Organization Design Za 2+0 4 angličtina Ing. Pavlína Křibíková, Ph.D.,MBA,LL.M.
Výběr v OSP 152-0501/04 BA I Podniková ekonomika I Zk 2+0 4 angličtina doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Výběr v OSP 120-0537/04 EUCP Politika soudržnosti EU ZaZk 2+1 5 angličtina Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0517/01 PM Projektové řízení ZaZk 2+2 6 angličtina Ing. Petr Řeháček, Dr.
Výběr v OSP 115-0591/01 HRMB Řízení lidských zdrojů B ZaZk 2+1 5 angličtina Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.
Výběr v OSP 118-0502/01 HUMGEO Socioekonomická geografie Zk 2+0 5 angličtina RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0586/01 SSM Softwarová podpora managementu Zk 2+0 4 angličtina Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
Výběr v OSP 157-0585/01 SSDP Softwarová podpora tvorby projektů Zk 2+0 4 angličtina Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
Výběr v OSP 155-0521/01 SWHW-ENG Systemový software and hardware ZaZk 2+2 5 angličtina doc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.
Výběr v OSP 154-0546/01 TM Treasury Management Zk 2+0 3 angličtina Ing. Martina Novotná, Ph.D.
Výběr v OSP 156-0515/01 TPEU Trh práce EU Zk 2+0 4 angličtina prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Výběr v OSP 117-0566/01 FA Základy účetnictví ZaZk 2+2 5 angličtina Ing. Jana Hakalová, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.