Studijní blok – V - ECTS HGF - Navaz. Mgr.

Akademický rok2013/2014Forma studiaprezenční
Jazyk výukyčeštinaTyp povinnosti předmětů v blokuvolitelný odborný
Vlastník blokuStudijní oddělení HGF
Určeno pro fakultyHornicko-geologická fakultaUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studianavazující magisterskéUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 542-0378/01 BPH Bezpečnostní a právní problematika hornictví ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Výběr v OSP 635-0802/01 DEZ Druhotné energetické zdroje ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0808/01 EaPvŽP Ekologické aspekty polymerů v ŽP ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0029/16 G Geologie ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0800/01 LCA Hodnocení životního cyklu ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0231/06 HG Hornická geomechanika ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0261/03 HŽP Hornictví a ŽP ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0068/03 HydBioN Hydrobiologie ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Výběr v OSP 541-0069/02 HG Hydrogeologie ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Výběr v OSP 541-0515/02 HPH Hydrogeologie a podzemní hydraulika ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Výběr v OSP 541-0559/03 HGKL Hydrologie a klimatologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0450/01 ChMZNSaO Chemické metody zpracování nerostných surovin a odpadů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0055/04 IG Inženýrská geodézie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0009/01 IG Inženýrská geologie ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0491/02 KVSPV Karotáž vrtu a speciální práce ve vrtech ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština Ing. Aleš Poláček, CSc.
Výběr v OSP 544-0114/04 Kart Kartografie KlZap 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Výběr v OSP 544-0115/02 CG Kosmická geodézie ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Výběr v OSP 546-0474/02 Krajsys Krajinné systémy ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0212/03 LNS Ložiska nerostných surovin ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0499/01 MHP Modelování hydrogeologických procesů ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Výběr v OSP 546-0471/01 OH Odpadové hospodářství ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0785/01 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0063/02 PAGT Plánování aplikací geoinformačních technologií ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP 546-0421/06 PTOZP Preventivní techniky v ochraně životního prostředí KlZap 2+1 4 angličtina, čeština RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0047/02 PIV Programování IV KlZap 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0085/01 PDL Projektování dolů a lomů ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Výběr v OSP 542-0103/03 PVP Příprava výroby a projekce ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština, španělština doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0062/03 PPDW Publikování prostorových dat v prostředí WWW ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0448/02 RO Recyklace odpadů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0428/01 RegKrN Regenerace krajiny ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Výběr v OSP 548-0037/05 SP3 Semestrální projekt III KlZap 0+4 5 čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP 541-0555/01 S Silikáty ZaZk 4+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Výběr v OSP 542-0710/05 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0039/04 GISPO Systémy GIS v PO ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A Za 0+2 0 angličtina, čeština doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0801/01 UVaS Udržitelná výroba a spotřeba ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0091/02 VhZ III Vodohospodářská zařízení III ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0075/01 ZNJZ Značkovací jazyky ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0058/02 GIT Geoinformační technologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0004/01 CJ a/II Jazyk český pro cizince a/II - mobilita - výměnné programy Za 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0003/01 CJ a/I Jazyk český pro cizince a/I - mobilita - výměnné programy Za 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0005/03 MetOce Metalurgie oceli Zk 2+0 6 angličtina, čeština prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Výběr v OSP 548-0024/03 DZDPZ Digitální zpracování dat v DPZ ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0076/09 DP Diplomová práce Za 0+4 5 angličtina, čeština prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Výběr v OSP 544-0003/03 DM Důlní měřictví ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0262/01 ENS Ekonomika nerostných surovin ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Výběr v OSP 546-0401/03 EM Environmentální management Za 2+0 3 čeština RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0522/01 EMS Environmentální manažerské systémy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0750/03 EP Environmentální politika Za 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0440/01 HVO Hodnocení vlastností odpadů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0066/03 MGIT Mobilní geoinformační technologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. David Vojtek, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0015/02 PG Petrografie ZaZk 2+4 8 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Výběr v OSP 548-0046/02 PIII Programování III KlZap 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0080/01 PDB Prostorové databáze ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP 541-0074/02 S Sedimentologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0038/03 SP4 Semestrální projekt IV KlZap 0+14 17 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP 541-0498/01 SIG Speciální inženýrská geologie ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0034/03 SG Strukturní geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
Výběr v OSP 542-0100/03 TLDL Technologie lomového dobývání ložisek ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0026/02 TLDUL Technologie lomového dobývání uhelných ložisek KlZap 2+1 4 angličtina, čeština doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Výběr v OSP 637-0821/01 TPNKS Teorie přípravy neželezných kovů a slitin ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Výběr v OSP 548-0055/02 WWW1 Tvorba WWW stránek KlZap 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0425/04 ÚZNDS Úprava a získávání nerostných a druhotných surovin ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0466/01 CP Úvod do čistší produkce ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Výběr v OSP 346-0503/01 VSO Výrobní stroje obráběcí KlZap 2+2 4 čeština prof. Dr. Ing. Josef Brychta
Výběr v OSP 544-0013/04 VG Vyšší geodézie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.
Výběr v OSP 546-0463/02 VZB Využití a zpracování biomasy Zk 2+0 3 angličtina, čeština Ing. Jaroslav Závada, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0733/05 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština, španělština doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0053/01 ZHMET Základy hydrometeorologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.