Studijní blok – V - ECTS HGF - Bc.

Akademický rok2014/2015Forma studiaprezenční
Jazyk výukyčeštinaTyp povinnosti předmětů v blokuvolitelný odborný
Vlastník blokuStudijní oddělení HGF
Určeno pro fakultyHornicko-geologická fakultaUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiabakalářskéUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 546-0371/01 BIO Biochemie Za 2+0 3 angličtina, čeština prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0004/04 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP 548-0007/08 DBS Databázové systémy ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP 227-0051/01 DST Dopravní stavitelství ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0313/05 EnvInf Environmentální informatika Za 2+2 5 angličtina, čeština Doc. PaedDr. Vladimír Homola, Ph.D.
Výběr v OSP 544-0079/05 FGM Fotogrammetrie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Roman Kapica, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0099/03 GE Geoekologie ZaZk 2+0 3 angličtina, čeština prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Výběr v OSP 541-0051/01 GGMF Geografie a geomorfologie ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0029/16 G Geologie ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0299/01 HDNSS Hlubinné dobývání nerostných stavebních surovin ZaZk 2+2 4 čeština doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Výběr v OSP 542-0231/01 HG Hornická geomechanika ZaZk 4+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0321/01 HZBP Horní zákon a bezpečnostní předpisy ZaZk 3+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0325/02 HydBiol Hydrobiologie ZaZk 2+2 5 čeština doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Výběr v OSP 541-0069/02 HG Hydrogeologie ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.
Výběr v OSP 541-0559/03 HGKL Hydrologie a klimatologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0357/02 IOH Informatika v odpadovém hospodářství ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0354/03 IMA Instrumentální metody analýzy ZaZk 2+4 8 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0335/02 IMA I Instrumentální metody analýzy I Za 2+4 8 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0009/01 IG Inženýrská geologie ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Marian Marschalko, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0065/03 KT Komunikační technologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jiří Ardielli
Výběr v OSP 546-0501/02 LŽPEUaČR Legislativa životního prostředí EU a ČR KlZap 0+2 3 angličtina, čeština Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0087/01 LDL Lomové dobývání ložisek ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština, španělština doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0212/03 LNS Ložiska nerostných surovin ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0527/01 MB II Mikrobiologie II ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0011/03 M Mineralogie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Výběr v OSP 541-0028/02 M Mineralogie a petrografie ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Výběr v OSP 546-0397/01 MS Monitorovací systémy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0057/16 NZ Nauka o Zemi Zk 2+0 3 angličtina, čeština doc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0312/01 OŽPLD Ochrana ŽP při lomovém dobývání KlZap 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0021/03 OSUX Operační systém UNIX ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0001/04 P1 Programování I KlZap 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0085/03 PVH Projektování VH ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Thomas, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0737/01 PVDL Příprava výroby v dolech a lomech ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Výběr v OSP 361-0302/01 Sdíle Sdílení tepla ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0710/04 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn KlZap 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0305/01 SOPL Systémy otvírky a přípravy ložisek ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0681/04 TV I Technologie vody I ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A Za 0+2 0 angličtina, čeština doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0332/02 Toxi Toxikologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0356/01 ToxŠŽP Toxikologie a škodliviny v ŽP ZaZk 2+0 3 angličtina, čeština Ing. Zdenek Lacný
Výběr v OSP 546-0353/01 UB Úvod do biotechnologií ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0339/02 ÚdOH Úvod do odpadového hospodářství ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0089/03 VhZ II Vodohospodářská zařízení II ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0057/02 ZGIF Základy geoinformatiky ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Výběr v OSP 545-0067/01 ZMNG Základy managementu ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Michal Vaněk, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0750/03 EP Environmentální politika Za 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Marcela Davidová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0058/02 GIT Geoinformační technologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0105/02 Ab/I Jazyk anglický b/I Za 0+2 1 čeština Mgr. Zuzana Trawinská
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0004/01 CJ a/II Jazyk český pro cizince a/II - mobilita - výměnné programy Za 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0003/01 CJ a/I Jazyk český pro cizince a/I - mobilita - výměnné programy Za 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0305/01 Nb/I Jazyk německý b/I Za 0+2 2 němčina, čeština PhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0306/01 Nb/II Jazyk německý b/II Za 0+2 2 němčina, čeština PhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0866/01 Math 1 Mathematics 1 ZaZk 2+2 5 angličtina RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0867/01 Math 2 Mathematics 2 ZaZk 2+2 5 angličtina RNDr. Petr Volný, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0868/01 Math 3 Mathematics 3 ZaZk 2+2 5 angličtina Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0301/04 MeTek Mechanika tekutin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 616-0402/01 NsO Nakládání s odpady ZaZk 3+2 3 angličtina, čeština Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0886/01 NumMeth Numerical Methods Zk 2+2 5 angličtina, čeština prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 221-0059/13 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0202/05 SSKI Statika stavebních konstrukcí I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Janas, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0402/02 SaVPL Struktura a vlastnosti pevných látek ZaZk 3+3 5 angličtina, čeština prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0068/01 TK Tematická kartografie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0105/01 UNoM Úvod do nauky o materiálu ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0220/05 UPEU Úvod do problematiky EU KlZap 3+0 4 angličtina, čeština Ing. Igor Černý, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0433/01 ZÚNS Základy úpravy nerostných surovin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Dr. Ing. František Tichánek
Výběr v OSP 544-0089/02 A Astronomie ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0374/01 BMNS Biologické metody zpracování nerostných surovin ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Výběr v OSP 544-0003/03 DM Důlní měřictví ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0262/01 ENS Ekonomika nerostných surovin ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Martin Sivek, CSc.
Výběr v OSP 545-0339/06 EkPod Ekonomika podniku ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Výběr v OSP 516-0860/01 EMP Elektromagnetické pole ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Výběr v OSP 516-0101/01 PHYI Fyzika I ZaZk 4+3 7 angličtina doc. Dr. Ing. Michal Lesňák
Výběr v OSP 544-0004/04 G Geodézie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0048/03 GNPS Globální navigační a polohové systémy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. David Vojtek, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0007/03 HG Historická geologie ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Skupien, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0348/02 HaK Hydrologie a klimatologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0005/02 IS Informační systémy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP 546-0396/01 IMA II Instrumentální metody analýzy II ZaZk 2+4 8 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0519/01 KAH Klimatologie a hydrologie KlZap 1+1 3 čeština RNDr. Jana Nováková, Ph.D.
Výběr v OSP 542-0208/01 MHZ Mechanika hornin a zemin ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0399/01 MB I Mikrobiologie I ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0012/01 DMT Modelování terénu a krajiny ZaZk 1+1 2 angličtina, čeština Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0042/04 MMS Multimediální systémy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0022/05 OSWIN Operační systém WINDOWS NT ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jiří Ardielli
Výběr v OSP 546-0301/02 Ok Organické kontaminanty ZaZk 2+4 8 angličtina, čeština doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0015/02 PG Petrografie ZaZk 2+4 8 angličtina, čeština prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c.
Výběr v OSP 224-0229/05 P&GS Podzemní a geotechnické stavby Zk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Výběr v OSP 546-0328/01 PP Pracovní prostředí KlZap 1+1 3 angličtina, čeština RNDr. Alena Labodová, Ph.D.
Výběr v OSP 545-0276/03 PaSP Prognostika a strategie podniku ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc.
Výběr v OSP 548-0003/03 PII Programování II KlZap 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Jan Růžička, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0044/06 PAD Prostorová analýza dat ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Výběr v OSP 714-0896/01 Statistics Statistics ZaZk 2+2 5 angličtina Ing. Petra Schreiberová, Ph.D.
Výběr v OSP 361-0301/02 Termo Termomechanika ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0372/01 UNS Úprava nerostných surovin ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Výběr v OSP 546-0351/01 UHP Úpravnictví a hydroseparační procesy ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština Ing. Miluše Hlavatá, Ph.D.
Výběr v OSP 541-0025/04 VG Všeobecná geologie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.
Výběr v OSP 542-0250/01 VTHP Výpočetní technika v hornické praxi Za 0+2 2 angličtina, čeština Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Výběr v OSP 548-0019/06 ZPD Zdroje prostorových dat ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.