Studijní blok – USP

Akademický rok2014/2015Forma studiaprezenční
Jazyk výukyčeštinaTyp povinnosti předmětů v blokuvolitelný odborný
Vlastník blokuUniverzitní studijní programy
Určeno pro fakultyUniverzitní studijní programyUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaOstravaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 9360-0141/01 MOLMOD Molekulární modelování a design nanomateriálů ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
Výběr v OSP 9360-0101/03 UNT Úvod do studia nanotechnologie Zk 3+0 5 angličtina, čeština Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0866/01 Math 1 Mathematics 1 ZaZk 2+2 5 angličtina RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0867/01 Math 2 Mathematics 2 ZaZk 2+2 5 angličtina RNDr. Petr Volný, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0868/01 Math 3 Mathematics 3 ZaZk 2+2 5 angličtina Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0886/01 NumMeth Numerical Methods Zk 2+2 5 angličtina, čeština prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0896/01 Statistics Statistics ZaZk 2+2 5 angličtina Ing. Petra Schreiberová, Ph.D.
Výběr v OSP 9360-0152/01 MOLNM Molekulární a supramolekulární nanostroje ZaZk 2+0 4 angličtina, čeština prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
Výběr v OSP 9360-0145/01 NBVS Nanomateriály na bázi vrstevnatých silikátů ZaZk 2+0 3 angličtina, čeština RNDr. Marta Valášková, DSc.
Výběr v OSP 9360-0124/01 Nano II Nanotechnologie II - metody přípravy nanočástic ZaZk 3+1 5 angličtina, čeština Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP
Výběr v OSP 9360-0105/01 UNoM Úvod do nauky o materiálu ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština Ing. Karla Čech Barabaszová, Ph.D. Paed.IGIP

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.