Studijní blok – FMMI_N

Akademický rok2014/2015Forma studiaprezenční
Jazyk výukyčeštinaTyp povinnosti předmětů v blokupovinný
Vlastník blokuStudijní oddělení
Určeno pro fakultyFakulta materiálově-technologickáUrčeno pro stud. program
Určeno pro konz. střediskaUrčeno pro stud. obor
Určeno pro typy studiaUrčeno pro stud. specializaci
Předměty obsažené v bloku
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazykGarant předmětu (kontaktní osoba)
Výběr v OSP 617-1404/01 ACh1 Analytická chemie I ZaZk 2+4 6 angličtina, čeština doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Výběr v OSP 617-1411/01 ACH2 Analytická chemie II ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Výběr v OSP 635-3010/01 DEZ Druhotné energetické zdroje ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Výběr v OSP 639-3002/01 EM Ekonometrie ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština, španělština prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Výběr v OSP 634-2008/01 FU I Finanční účetnictví I ZaZk 2+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Výběr v OSP 619-2001/01 FCH Fyzikální chemie ZaZk 3+4 8 angličtina, čeština prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Výběr v OSP 636-3003/01 FyzMet Fyzikální metalurgie ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Výběr v OSP 616-0808/01 GIT Geoinformační technologie pro životní prostředí ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Výběr v OSP 617-2001/01 CH I. Chemie I. ZaZk 2+2 7 angličtina, čeština doc. Ing. Šárka Langová, CSc.
Výběr v OSP 637-3003/01 MpEM Materiály pro elektrotechniku a mikroelektroniku ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
Výběr v OSP 714-0866/01 Math 1 Mathematics 1 ZaZk 2+2 5 angličtina RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D.
Výběr v OSP 633-0405/01 MT Metalurgická tvařitelnost ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Ivo Schindler, CSc.
Výběr v OSP 618-0402/01 Metal Metalurgie ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Výběr v OSP 638-3002/01 MS Modelování a simulace ZaZk 2+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Výběr v OSP 618-3007/01 MaVMP Modelování a vizualizace metalurgických procesů ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Výběr v OSP 616-0802/01 NsO Nakládání s odpady ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Karel Obroučka, CSc.
Výběr v OSP 616-0804/01 OH Odpadové hospodářství II ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Karel Obroučka, CSc.
Výběr v OSP 639-2006/01 PK I Plánování kvality I ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Výběr v OSP 639-3003/01 PPMK II Počítačová podpora managementu kvality II ZaZk 1+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Výběr v OSP 638-2001/01 PT1 Počítačová technika I Za 1+1 4 angličtina, čeština doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Výběr v OSP 638-0409/01 PS Počítačové sítě ZaZk 2+2 4 angličtina, čeština prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Výběr v OSP 638-3005/01 PS Počítačové systémy ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština Ing. David Seidl, Ph.D.
Výběr v OSP 634-2002/01 PoM Podnikový management ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Výběr v OSP 637-3001/01 PM Prášková metalurgie ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Výběr v OSP 638-3012/01 - Programování informačních systémů ZaZk 3+2 7 angličtina, čeština doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D.
Výběr v OSP 637-3002/01 PgM Progresivní materiály ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Výběr v OSP 619-0814/01 RI Reaktorové inženýrství ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Výběr v OSP 635-2001/01 STaP Sdílení tepla a proudění ZaZk 3+3 6 angličtina, němčina, čeština prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Výběr v OSP 639-3001/01 SMK II Systémy managementu kvality II ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Výběr v OSP 633-3002/01 TTv Teorie tváření ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Kliber, CSc.
Výběr v OSP 635-3005/01 VT Výměníky tepla ZaZk 2+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Výběr v OSP 617-1402/01 ZACh Základy analytické chemie ZaZk 2+4 6 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Výběr v OSP 617-1805/01 ZACh Základy analytické chemie ZaZk 2+4 6 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Výběr v OSP 616-0436/01 ZEMaK Základy environmentální meteorologie a klimatologie ZaZk 2+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Výběr v OSP 635-3007/01 ZSK Žárovzdorné stavební konstrukce ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština, španělština Ing. Dalibor Jančar, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0003/01 CJ a/I Jazyk český pro cizince a/I - mobilita - výměnné programy Za 0+2 2 angličtina, čeština Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 635-2003/01 KerMat Keramické materiály ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0868/01 Math 3 Mathematics 3 ZaZk 2+2 5 angličtina Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0005/03 MetOce Metalurgie oceli Zk 2+0 6 angličtina, čeština prof. Ing. Karel Michalek, CSc.
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0886/01 NumMeth Numerical Methods Zk 2+2 5 angličtina, čeština prof. RNDr. Radek Kučera, Ph.D.
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0416/01 UDTK Úvod do tváření kovů ZaZk 2+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
Výběr v OSP 636-3004/01 DPMn Degradační procesy materiálů ZaZk 3+3 7 angličtina, čeština prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Výběr v OSP 634-2004/01 EP Ekonomika podniku ZaZk 4+2 6 angličtina, čeština doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Výběr v OSP 634-3004/01 FS Finanční systémy ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština Ing. Martin Mynář, CSc.
Výběr v OSP 618-1803/01 FS Formovací směsi ZaZk 3+4 5 angličtina, čeština doc. Ing. Vlasta Bednářová, CSc.
Výběr v OSP 617-2002/01 CH II. Chemie II. ZaZk 2+4 6 angličtina, čeština doc. Ing. Šárka Langová, CSc.
Výběr v OSP 616-0406/01 ISŽP Informační systémy ŽP ZaZk 1+2 2 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Výběr v OSP 636-0805/01 KPO Koroze a protikorozní ochrana ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Výběr v OSP 639-0810/03 MS Matematická statistika ZaZk 3+2 5 čeština, španělština prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Výběr v OSP 639-2002/01 MS Matematická statistika ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština, španělština prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Výběr v OSP 636-3006/01 MNTAn Materiály pro náročné technické aplikace ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Výběr v OSP 714-0867/01 Math 2 Mathematics 2 ZaZk 2+2 5 angličtina RNDr. Petr Volný, Ph.D.
Výběr v OSP 637-3008/01 MČK Metalurgie čistých kovů ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
Výběr v OSP 617-1802/01 MMŽP Metody monitorování životního prostředí ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Výběr v OSP 636-2004/01 MSSn Metody studia struktury ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Výběr v OSP 616-0402/01 NsO Nakládání s odpady ZaZk 3+2 3 angličtina, čeština Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Výběr v OSP 636-2002/01 NOM Nauka o materiálech ZaZk 3+3 5 angličtina, čeština prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Výběr v OSP 637-0820/01 NžK Neželezné kovy ZaZk 3+3 7 angličtina, němčina, čeština doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Výběr v OSP 617-1801/01 NMACH Numerické metody v analytické chemii ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Výběr v OSP 616-0404/01 OH Odpadové hospodářství I ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Karel Obroučka, CSc.
Výběr v OSP 616-0803/01 OO Ochrana ovzduší ZaZk 2+3 5 angličtina, čeština doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Výběr v OSP 616-0411/01 OVP Ochrana vod a půdy ZaZk 2+1 3 angličtina, čeština Ing.Bc. Vítězslav Dobeš, CSc.
Výběr v OSP 639-3006/01 DOE Plánování experimentů ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština, španělština prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Výběr v OSP 639-3004/01 PK II Plánování kvality II ZaZk 2+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Výběr v OSP 617-0803/01 PJ-II. Přenosové jevy II. ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Výběr v OSP 618-1409/01 RSM 1 Recyklace slévárenských materiálů 1 ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Vlasta Bednářová, CSc.
Výběr v OSP 637-0417/02 SNKAP Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu ZaZk 2+2 7 angličtina, čeština doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Výběr v OSP 639-3005/01 SSM Speciální statistické metody ZaZk 2+4 7 angličtina, čeština prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Výběr v OSP 714-0896/01 Statistics Statistics ZaZk 2+2 5 angličtina Ing. Petra Schreiberová, Ph.D.
Výběr v OSP 636-2003/01 SaVPLn Struktura a vlastnosti pevných látek ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Výběr v OSP 639-2003/01 SMK I Systémy managementu kvality I ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Výběr v OSP 618-2034/01 TTSUS Teorie a technologie slévárenství ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština doc. Ing. Vlasta Bednářová, CSc.
Výběr v OSP 637-3012/01 TPNKS Teorie přípravy neželezných kovů a slitin ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Výběr v OSP 638-2008/01 TS Teorie systémů ZaZk 2+1 4 angličtina, čeština prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Výběr v OSP 633-3005/01 TMPT Termomechanické procesy tváření ZaZk 3+2 6 angličtina, čeština prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Výběr v OSP 637-3010/01 UVK Ušlechtilé a vzácné kovy ZaZk 3+2 5 angličtina, čeština prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Výběr v OSP 619-0802/01 VKFCH Vybrané kapitoly z fyzikální chemie ZaZk 4+3 8 angličtina, čeština prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Výběr v OSP 617-2004/01 ZACh Základy analytické chemie ZaZk 2+3 4 angličtina, čeština prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Výběr v OSP 617-2010/01 ZPI Základy procesního inženýrství ZaZk 3+3 6 angličtina, čeština prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.

Seznam stud. plánů, kde je blok obsažen
Ar. rokNázevFakultaProgramObor/spec.Spec.FormaKonz. stř.